รวมคำวินิจฉัย (ฟัตวา) จุฬาราชมนตรี

DeepSouthWatch's picture

สำนักจุฬาราชมนตรีได้รวบรวมคำวินิจฉัย หรือ ฟัตวา ของจุฬาราชมนตรีเป็นหนังสือหนึ่งเล่ม และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักจุฬาฯ ทางศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ ภาคใต้เห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญและควรเรียนรู้ จึงนำมาเผยแพร่อีกครั้ง โดยคำวินิจฉัยเหล่านี้มีหลากหลายเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูแลสุขภาพ อาหารการกิน การงานอาชีพ และแทรกด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับการทำฮัจญ์เล็กน้อย รวมทั้งหมด 47 เรื่อง  โดยแยกเป็นปี ในช่วงปี 2554 มี 8 เรื่อง ปี 2556 มี 16 เรื่อง และปี 2557 มี 23 เรื่อง 

คำวินิจฉัยที่ 1/2554 เรื่อง การใช้สีผสมอาหารที่มาจากแมลง คลิกดูรายละเอียด

คำวินิจฉัยที่ 2/2554 เรื่อง ประเด็นการเชือดสัตว์ด้วยวิธีต่างๆ คลิกดูรายละเอียด

คำวินิจฉัยที่ 3/2554 เรื่อง การใช้เครื่องหอม เครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์อุปโภคที่มีส่วนผสมของเมทธิล

แอลกอฮอล์ คลิกดูรายละเอียด

คำวินิจฉัยที่  4/2554  เรื่อง การชำระล้างหรือทำความสะอาดด้วยวัตถุดิบ อุปกรณ์ผลิตอาหารหรือสถานที่ด้วยน้ำที่ผ่านการบำบัดด้วยวิธีทางธรรมชาติหรืออาจใช้สารเคมีช่วย  คลิกดูรายละเอียด

คำวินิจฉัยที่  5/2554 เรื่อง การจัดการเกี่ยวกับเงินฌาปนกิจ คลิกดูรายละเอียด  

คำวินิจฉัยที่  6/2554 เรื่อง สัตว์ฮาลาลที่ถูกเลี้ยงจากอาหารสัตว์ที่ผสมสิ่งที่ฮะรอม คลิกดูรายละเอียด

คำวินิจฉัยที่  7/2554 เรื่อง แอลกอฮอล์ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติในผลิตภัณฑ์อาหาร คลิกดูรายละเอียด

คำวินิจฉัยที่  8/2554 เรื่อง แอลกอฮอล์ที่ใช้ในกระบวนการทำละลาย หรือที่เรียกว่า Solvent คลิกดูรายละเอียด

 

คำวินิจฉัยที่  1/2556 เรื่อง สารที่มีแหล่งกำเนิดมาจากมนุษย์ในการผลิตอาหารเพื่อการบริโภค คลิกดูรายละเอียด

คำวินิจฉัยที่  2/2556 เรื่อง การใช้แชมพูเปลี่ยนสีผม คลิกดูรายละเอียด

คำวินิจฉัยที่  3/2556 เรื่อง การแปรสภาพของนะญิส (อิสติฮาละฮ์) คลิกดูรายละเอียด

คำวินิจฉัยที่  4/2556 เรื่อง กาแฟขี้ช้าง คลิกดูรายละเอียด

คำวินิจฉัยที่  5/2556 เรื่อง การทำประกันชีวิตของผู้นับถือศาสนาอิสลาม คลิกดูรายละเอียด

คำวินิจฉัยที่  6/2556 เรื่อง การให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคโปลิโอและโรคอื่นๆ คลิกดูรายละเอียด

คำวินิจฉัยที่  7/2556 เรื่อง การเป็นสมาชิกหรือผู้แทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทขายตรงของมุสลิมะฮ์ คลิกดูรายละเอียด

คำวินิจฉัยที่  8/2556 เรื่อง การรับรองเครื่องหมายฮาลาลยาแผนปัจจุบัน  คลิกดูรายละเอียด

คำวินิจฉัยที่  9/2556 เรื่อง มุสลิมประกอบอาชีพเป็นพนักงานในร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด และร้านสะดวกซื้อ คลิกดูรายละเอียด

คำวินิจฉัยที่  10/2556 เรื่อง การถ่ายเลือดและการบริจาคเลือด  คลิกดูรายละเอียด

คำวินิจฉัยที่  11 /2556 เรื่อง การบริจาคอวัยวะและการใช้ประโยชน์จากอวัยวะของมนุษย์  คลิกดูรายละเอียด

คำวินิจฉัยที่  12/2556 เรื่อง การจัดทำโครงการส่งเสริมพิธีละศีลอดในเดือนรอมฎอน  คลิกดูรายละเอียด

คำวินิจฉัยที่  13 /2556 เรื่อง การทำงานในวันศุกร์ คลิกดูรายละเอียด

คำวินิจฉัยที่   14/2556 เรื่อง น้ำส้มสายชูกลั่น คลิกดูรายละเอียด

คำวินิจฉัยที่  15 /2556 เรื่อง การใช้ผลิตภัณฑ์วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่มีส่วนผสมของ Gelatin hydrolysate คลิกดูรายละเอียด

คำวินิจฉัยที่ 16/ 2556 เรื่อง แนวทางการป้องกันการติดเชื้อ เอช ไอ วี ในกลุ่มผู้ใช้ยาด้วยวิธีการฉีด คลิกดูรายละเอียด

คำวินิจฉัยที่  1/2557 เรื่อง การรักษาด้านทันตกรรม ในระหว่างการถือศีลอด  คลิกดูรายละเอียด

คำวินิจฉัยที่  2/2557 เรื่อง การใช้ยาที่เป็นลักษณะแผ่นติดที่ผิวหนังและการทำน้ำมัน คลิกดูรายละเอียด

คำวินิจฉัยที่  3/2557 เรื่อง การใช้ยาสวนทางทวาร คลิกดูรายละเอียด

คำวินิจฉัยที่  4/2557 เรื่อง การเจาะเลือด  คลิกดูรายละเอียด

คำวินิจฉัยที่  5/2557 เรื่อง การตรวจภายในของสตรี คลิกดูรายละเอียด

คำวินิจฉัยที่  6/2557 เรื่อง การใส่สายสวนหลอดเลือด คลิกดูรายละเอียด

คำวินิจฉัยที่  7/2557 เรื่อง การใช้ยาหยอดตา คลิกดูรายละเอียด

คำวินิจฉัยที่  8 /2557 เรื่อง การฉีดสารอาหาร คลิกดูรายละเอียด

คำวินิจฉัยที่  9/2557 เรื่อง การใช้ยาที่ต้องสอดหรือเหน็บหรือสวนล้างช่องคลอด คลิกดูรายละเอียด

คำวินิจฉัยที่  10/2557 เรื่อง  การผ่าตัดชิ้นเนื้อและการรับเลือด คลิกดูรายละเอียด

คำวินิจฉัยที่  11/2557 เรื่อง ผู้ถือศีลอดที่มีอาการหมดสติ คลิกดูรายละเอียด

คำวินิจฉัยที่  12/2557 เรื่อง ผู้ถือศีลอดมีอาการเลือดกำเดาไหล คลิกดูรายละเอียด

คำวินิจฉัยที่  13/2557 เรื่อง สตรีตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรที่ถือศีลอด คลิกดูรายละเอียด

คำวินิจฉัยที่  14/2557 เรื่อง การล้างไต คลิกดูรายละเอียด

คำวินิจฉัยที่   15/2557 เรื่อง การใช้น้ำยาบ้วนปาก คลิกดูรายละเอียด

คำวินิจฉัยที่  16/2557 เรื่อง การใช้ยาอมใต้ลิ้นในระหว่างการถือศีลอดสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ คลิกดูรายละเอียด

คำวินิจฉัยที่  17/2557 เรื่อง กรณีของผู้ป่วยเอดส์ที่ต้องรับยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องและผู้ป่วยโรคเบาหวาน คลิกดูรายละเอียด

คำวินิจฉัยที่   18/ 2557 เรื่อง การอุ่นอาหารที่มีเครื่องหมายฮาลาลรับรองในเตาอบ ไมโครเวฟรวม คลิกดูรายละเอียด

คำวินิจฉัยที่   19/ 2557 เรื่อง การเฏาะวาฟอิฟาเฎาะฮ์ของสตรีที่มีเลือดประจำเดือน (ฮัยฎ์) คลิกดูรายละเอียด

คำวินิจฉัยที่   20/ 2557 เรื่อง การสะแอในบริเวณที่ถูกขยายให้กว้างขึ้น รวมถึงการเฏาะวาฟ และสะแอบนชั้นสองหรือชั้นสาม ของอาคารมัสยิดฮะรอม คลิกดูรายละเอียด

คำวินิจฉัยที่   21/ 2557 เรื่อง การค้างแรม (มะบีต) ที่มินา อัล-ญะดีดะฮ์และขอบเขตของมินา คลิกดูรายละเอียด

คำวินิจฉัยที่   22/ 2557 เรื่อง การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ของสตรีที่ไม่มีมะห์ร็อม คลิกดูรายละเอียด

คำวินิจฉัยที่   23/ 2557 เรื่อง ธนาคารน้ำนมและการบริจาคน้ำนมให้แก่องค์กรการกุศล เพื่อใช้เลี้ยงทารก  คลิกดูรายละเอียด

 

หมายเหตุ ข้อมูลนี้เผยแพร่ครั้งแรกที่ http://www.skthai.org/index.php?mo=10&art=42226893

 
Thai