รอยยิ้มรอมฎอน แนะแนวการศึกษาและร่วมละศีลอดแก่เด็กกำพร้าปาตานี/ชายแดนใต้