แถลงการณ์เหตุความรุนแรงที่สายบุรี วันที่ 25 กรกฎาคม 2558

DeepSouthWatch's picture
กรณีเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพระ ขณะบิณฑบาต บริเวณตลาดเทศบาลอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 ส่งผลให้มีเจ้าหน้าที่ทหาร พระสงฆ์ และประชาชน เสียชีวิตและบาดเจ็บรวมทั้งหมด  6 ราย ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ทหารเสียชีวิต 1 นาย บาดเจ็บ 2 นาย  และพระสงฆ์มรณภาพ  1 รูป บาดเจ็บ 1 รูป  ประชาชนหญิงบาดเจ็บ 1 ราย เหตุความรุนแรงครั้งนี้ทำให้องค์กรภาคประชาสังคมหลายองค์กรร่วมกันออกแถลงการณ์ประณามความรุนแรงรวมทั้งมีข้อเรียกร้องต่อเจ้าหน้าที่รัฐและผู้ใช้ความรุนแรงทุกฝ่าย

Updated: 14.30, 26 Jul 2015

  • แถลงการณ์คณะสงฆ์จังหวัดปัตตานี
  • แถลงการณ์เครือข่ายอาสาสมัครปกป้องพุทธศาสนา จังหวัดยะลา 
  • แถลงการณ์ชาวไทยพุทธ
  • แถลงการณ์สหพันธ์นักเรียนนักศึกษาเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ 
  • แถลงการณ์สมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้
  • แถลงการณ์สำนักจุฬาราชมนตรี
 
แถลงการณ์สำนักจุฬาราชมนตรี
การฆ่าและทำร้ายพระ นักบวช ผู้นำศาสนา ตลอดจนประชาชนผู้บริสุทธิ์
 
 
แถลงการณ์สมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ที่ 2/2558
ประณามการใช้ความรุนแรงต่อพระ สตรี ประชาชนผู้บริสุทธิ์ และเป้าหมายอ่อนแอ
 
แถลงการณ์สหพันธ์นักเรียนนักศึกษาเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ฉบับที่ 4/2558
ประณามการใช้ความรุนแรงต่อพระ ประชาชนผู้บริสุทธ์ และเป้าหมายอ่อนแอ

แถลงการณ์ชาวไทยพุทธ ฉบับพิเศษ 1/2558
ประณาม  "การฆ่า" ผู้นำศาสนาพุทธ ประชาชน และชุดคุ้มครองความปลอดภัยพระสงฆ์

 

 

แถลงการณ์เครือข่ายอาสาสมัครปกป้องพุทธศาสนา จังหวัดยะลา 
เรื่อง เหตุการณ์ความไม่สงบในอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

 

แถลงการณ์คณะสงฆ์จังหวัดปัตตานี
เรื่อง เหตุการณ์ความไม่สงบในอำเภอสายบุรี

 

 

 

Thai