ฐานข้อมูลสื่อวิทยุภาษามลายูใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้: ชื่อสถานี ความถี่ และเวลาออกอากาศรายการน่าสนใจ

DeepSouthWatch's picture

 

ฐานข้อมูลสื่อวิทยุภาษามลายูใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้:

ชื่อสถานี ความถี่ และเวลาออกอากาศรายการน่าสนใจ

(ข้อมูลวันที่ 30 ตุลาคม 2558)
จัดทำโดย
ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW)
โหลดไฟล์ Word (ด้านล่าง)
โหลดไฟล์ PDF (ด้านล่าง)

รายการวิทยุภาษามลายู

สื่อวิทยุกระแสหลักจังหวัดยะลา

ลำดับ

ชื่อสถานี

ความถี่ MHz

รายการ/วันและเวลา

1

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา

 (สวท.ยะลา)

95.00/92.00

Selamat petang

(ออกอากาศทุกวัน เวลา 17.30-18.00)

ศาสนธรรม ศาสนกิจ             

(ออกอากาศทุกวัน เวลา 18.00-19.00)

Jandela Agama

(ออกอากาศทุกวัน เวลา 03.00-05.00)

คุณธรรมนำชีวิต

(ออกอากาศทุกวัน เวลา 05.00-06.00)

 

2

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลา (อสมท.)

 

102.25

 

หน้าต่างสังคม

(ออกอากาศจันทร์-ศุกร์ เวลา 21.00-22.00)

 

3

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ.เบตง (สวท.เบตง)

 

98.00

สาระดี 93

 (ออกอากาศทุกวัน16.25-17.00)        

 

สื่อวิทยุกระแสหลักจังหวัดนราธิวาส

ลำดับ

ชื่อสถานี

ความถี่ MHz

รายการ/ วันและเวลา

 

1

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนราธิวาส (สวท.นราธิวาส)

98.25

 

นูรุลฮีดายะห์

(ออกอากาศทุกวัน เวลา 17.30-19.00 น.)

 

3

สถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย จังหวัดนราธิวาส (อสมท.นราธิวาส)

 

96.00

วิทยุเพื่อประชาสังคมนราธิวาส

(ออกอากาศ จันทร์-ศุกร์17.00-18.00 น.)

หน้าต่างสังคม

(ออกอากาศจันทร์-ศุกร์ เวลา 21.00-22.00)

 

สื่อวิทยุจังหวัดปัตตานี

ลำดับ

ชื่อสถานี

ความถี่ MHz

รายการ/ วันและเวลา

 

1

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี

 (สวท.ปัตตานี)

 

101.00

 

รอบรู้สู่อาเซียน

((ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-14.00)

 มิมบัร มลายู

 (ออกอากาศทุกวัน เวลา 10.00-11.00)

 Berita pagi คุยข่าวรอบสัปดาห์

((ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.10-12.00)

 เสียงจากกำปง

((ออกอากาศทุกวัน เวลา 16.10 -17.00)

 หน้าต่างศาสนา

((ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 20.-0-21.00)

 

2

 

สถานีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี (มอ.ปัตตานี)

 

107.25

สืบสานภาษามลายู

(ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ 10-00-10.05 น.)

ติวเตอร์ ออน แอร์

(ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ 17.00-17.30 น.)

เสียงวานีต้า

(ออกอากาศทุกวันพุธ 19.30-20.00 น.)

วิทยุเพื่อชุมชน

(ออกอากาศทุกวันเสาร์ - อาทิตร์ เวลา 19.30 - 20.00 น.)

 

3

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย จังหวัดปัตตานี (อสมท.)

 

91.00

หน้าต่างสังคม

(ออกอากาศจันทร์-ศุกร์ 21.00-22.00 น.)

สีสันต์วันหยุด

(ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ 13.0-14.00 และ 16.00-17.00 น.

 

สื่อวิทยุชุมชนจังหวัดปัตตานี

ลำดับ

ชื่อสถานี

ความถี่ MHz

รายการ/วันและเวลา

4.

Ok สเตชั่น

90.00

ภาษาท้องถิ่น

(ออกอากาศทุกวัน เวลา 10.00-12.00 ,20.30-23.00 น.)

นานาสาระ

 (ออกอากาศทุกวันเวลา 16.00-17.00 น.)

บรรยายธรรม

 (ออกอากาศทุกวันเวลา 17.00 -18.00 น.)

 

สื่อวิทยุชุมชนจังหวัดยะลา

ลำดับ

ชื่อสถานี

ความถี่ MHz

รายการ/วันและเวลา

1.

มัสยิดประจำจังหวัดยะลา

105.75

บรรยายธรรม

(ออกอากาศทุกวันเวลา 09.00-10.00 น.)

เพื่อสุขภาพ

(ออกอากาศทุกวันเวลา 10.00-11.00 น.)

บรรยายธรรมท้องถิ่น

(ออกอากาศทุกวันเวลา 11.00-12.00 น.)

เด็กและสตรี

(ออกอากาศทุกวันเวลา 13.00-14.00 น.)

2.

อิสร็อพ เรดีโอ

92.75

บือรีตอ ปาฆี

(ออกอากาศทุกวันเวลา 06.00-07.00 น.)

ซีนารัน ปาฆี

(ออกอากาศทุกวันเวลา 07.00-08.00 น.)

รายการทางสถานี

(ออกอากาศทุกวันเวลา 08.10-09.00 น.)

บรรยายธรรม

(ออกอากาศทุกวันเวลา 19.30-20.00 น.)

เพื่อสุภาพ

(ออกอากาศทุกวันจันทร์-พฤหัสบดีเวลา 20.00-21.00 น.)

ฮีบูแรมาลัม

(ออกอากาศทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา 22.00-24.00 น.)

นาซิกราบู

(ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 22.00-24.00 น.)

3

ศอ.บต(ซัวรอกีตอ)ร่วมกับอัฟซาน เรดีโอ

90.25

บือรีตอ ฮารีแย

(ออกอากาศทุกวันจันทร์เวลา 08.30-09.00 น.)

ซามอซามอกีตอ

(ออกอากาศทุกวันอังคาร์-พฤหัสบดีเวลา 08.30-09.00 น.)

อีโกโนมี ตือปะแต

(ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 10.00-11.00 น.)

บือรีตอ ออแรกำปง

(ออกอากาศทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา 12.00-13.00 น.)

มาซารากัตกีตอ

(ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 13.00-14.00 น.)

ซัวรอวานีต้า

(ออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 15.10-16.00 น.)

จากัป ตืองันมลายู

(ออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา 10.00-11.00 น.)

รูวางัน ซือมาซอ

(ออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา 13.00-14.00 น.)

มืองายี อาเซียน

(ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14.00-14.30 น.)

จือรียอ ปือแต

(ออกอากาศทุกวันอังคาร เวลา 16.10-17.00 น.)

ยังตือซายัง

(ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 08.30-10.00 น.)

มาลัมมัสรอ

(ออกอากาศทุกวันจันทร์-พุธ เวลา 21.10-22.00 น.)

กศน.กีตอ

(ออกอากาศทุกวันพุธขพฤหัสบดี เวลา 12.00-13.00 น.)

กืออาแดแลกีตอ

(ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 08.30-10.00 น.)

ลิปุตัน วานีตา

(ออกอากาศทุกศุกร์ วันเวลา 12.00-13.00 น.)

จาฮายอ มุสลิมะห์

(ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 15.10-16.00 น.)

บังซอกีตอ บะฮาซอกีตอ

(ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 16.10-17.00 น.)

มาแกแน

(ออกอากาศทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 21.10-22.00 น.)

 

สื่อวิทยุชุมชนจังหวัดนราธิวาส

ลำดับ

ชื่อสถานี

ความถี่ MHz

รายการ/วันและเวลา

1.

อัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์

104.00

เสียงมุสลิมะห์

(ออกอากาศทุกวันพุธ-พฤหัสบดี  เวลา09.00-09.45 น.)

ติวเตอร์ภาษา มลายู จีน อาหรับ

(ออกอากาศทุกวันวันอาทิตย์- อังคาร เวลา 09.00-09.45)

นาซีฮัตยามเช้า

(ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 10.15-10.50 น.)

อัลฮีดายะห์

(ออกอากาศทุกวัน(ออกอากาศทุกวันเวลา 10.55-11.40 น.)

2.

อัลฮิยาอุ เรดีโอ

101.00

ตีรบียาตุรรูฮ

(ออกอากาศทุกวันจันทร์เวลา 10.00-11.00 น.)

ชีวประวัติอัลฮัมบียาฮ

 (ออกอากาศทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา 11.00-12.00 น.)

Penawar Hati

(ออกอากาศทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา 14.00-15.00 น.)

บรรยายภาษามลายู

(ออกอากาศทุกวันเวลา 10.00-11.00 น.)

บุคลิกภาพมุสลิม

(ออกอากาศทุกวันอังคารเวลา 14.00-15.00 น.)

อัลอีหมาน

(ออกอากาศทุกวันพุธเวลา 10.00-11.00 น.)

อรรถาธิอัล-กุรอาน

(ออกอากาศทุกวันพุธเวลา 10.00-11.00 น.)

อาลัมรอบานิย์

(ออกอากาศทุกวันพุธเวลา 14.00-15.00 น.)

คุณธรรมยามเย็น

(ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.30-16.00 น.)

Ibadat Hati

(ออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 11.00-12.00 น.)

 

 

3

 

ทักษิณสัมพันธ์

 

107.5

Munsyid menara

(ออกอากาศทุกวันศุกร์เวลา 11.00-12.00 น.)

4

ศชด.นราธิวาส

88.25

นิดาอุลอิสลาม

(ออกอากาศทุกวันเวลา 17.00-17.30 น.)

5

912 นราธิวาส

99.10

วิถีมุสลิม

(ออกอากาศทุกวันเวลา 20.30-21.30 น.)

 
Thai