รายงานการดำเนินงานกิจกรรม Hakam เด็กสร้างบ้าน พลังเยาวชน สร้างชุมชนสันติสุข

DeepSouthWatch's picture

 

รายงานการดำเนินงานกิจกรรม

Hakam

เด็กสร้างบ้าน

พลังเยาวชน สร้างชุมชนสันติสุข

 

ภายใต้

การดำเนินงาน โครงการเยาวชนต้นแบบเติมความหวังสู่สังคม

 

Harappan Kampong (Hakam)

 

Thai