ผลการสำรวจในหัวข้อ ประชาธิปไตยและความขัดแย้งในภาคใต้ เมื่อปี 2010 ฉบับภาษาไทย โดยมูลนิธิเอเชีย

DeepSouthWatch's picture

 

รายงาน ประชาธิปไตยและความขัดแย้งในภาคใต้

การสำรวจผู้มีสิทธิเลือกตั้งในยะลา นราธิวาส และปัตตานี

 

DOWNLOAD ฉบับเต็ม

 

 

 

Thai