เชิญร่วมบริจาครอมฎอน 1437

DeepSouthWatch's picture

เนื่องด้วยเดือนรอมฎอน เดือนแห่งการสะสมความดี เดือนแห่งการบริจาค องค์กรภาคประชาสังคมหลายหน่วยงานเปิดรับบริจาคเพื่อดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส กองบรรณาธิการฯ จึงได้รวบรวมองค์กรที่เปิดรับบริจาคสิ่งของต่างๆ เพื่อเปิดช่องทางให้ผู้มีจิตศรัทธา หรือ มีกำลัง ร่วมสมทบทุนช่วยเหลือต่อไปได้

 

ชื่อองค์กร/หน่วยงาน

รับบริจาค

ชื่อบัญชีและหมายเลขบัญชี

เบอร์ติดต่อ

มูลนิธิเพื่อการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

เงินซากาตและซอดาเกาะห์และเพื่อตัดชุดรายา

กองทุนซากาตและการกุศล ธ.ธิสลาม สาขา ยะลา 584 1424068 และ ธ.กรุงไทย สาขา ยะลา 909 059460 4 

081-7487113/0847493369

มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม

เปิดรับบริจาคอินผาลัม อาหารแห้ง และเงินเพื่อซื้อสิ่งของที่จำเป็นให้ผู้ต้องขัง

 

081-9592046

มูลนิธิศรัทธาชน

เงินเพื่ออาหารละศีลอดและยาแด่ชาวซีเรีย

มูลนิธิศรัทธาชน เพราะเราคือเรือนร่างเดียวกัน ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย กระแสรายวัน 001-6-002172

นาอีม วงศ์เกสร 033-070-3512

เครือข่ายเยาวชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กกำพร้า

ทุนเพื่อจัดเย็บเสื้อรายาให้เด็กกำพร้า

เครือข่ายเยาวชนเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กกำพร้า ธนาคารออมสิน

วิฟาอี มอลอ 020168377 206

กลุ่มด้วยใจ

อินทผาลัม และกระติกน้ำแข็ง

ซุไบดาเด็ง และซุกกรียะห์ บาเหะ ธนาคารกรุงไทย สาขาปัตตานี 907 070 5869

อัญชนา หีมมะหน๊ะ 081 809 8609

มูลนิธิดารุลอินฟาก เพื่อเด็กกำพร้าและผู้ด้อยโอกาสจังหวัดชายแดนภาคใต้

ทุนการศึกษาเพื่อเด็กกำพร้า

มูลนิธิดารุลอินฟาก ธ.กรุงเทพ สาขาจะนะ  ประเภทเงินสะสมทรัพย์  471 0 54504 9

08 22 66 8889

มูลนิธิซากาตและสาธาณกุศล

เงินซากาต

มูลนิธิซากาตและสาธารณกุศศล ธ.กรุงไทย 9320747148 ธ.อสลาม 0541149326

 

กองทุนบ้านสันติ

ซากาตฟิตเราะฮฺ/ฟิตยะฮฺ

นายอภิสิทธิ์ จันท้วม ธ.ไทยพาณิชย์ 193-206101-3

087-0670-476

มูลนิธิเพื่อการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เงินสมทบทุนเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้า

กองทุนซากาคและการกุศล ธ.อิสบาม สาขายะลา 584142 4068 /ธ.กรุงไทย สาขายะลา 909 059 4604

 

เครือข่ายพลเมืองปาตานีนอกมาตุภูมิ

เสื้อผ้าชุดรายอมือ 1/มือ 2

ฟาดีละห์ เจ๊ะมะ ธ.กรุงไทย 016-024-670-9

ฟาดีละห์ 084-313-3277 มุรณี 086-287-4165 และ อาวาตีฟ 088-397-5022

สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย

สมทบทุนให้เด็กกำพร้า

ริฎวาน สาและ ธ.ไทยพาณิชย์ 704-240-2600

ริฎวาน สาและ 083-1924295

โรงเรียนมุสลิมสันติธรรมมูลนิธิ

บริจาคเงินหรือซากาตเพื่อดูแลเด็กกำพร้าและยากจน

ธ.กรุงไทย 816-1-431272

ธ.กรุงเทพ 294-082053-9 ธ.กสิกรไทย 488-2-19664-5

ซากีรีน สุมาลี

 

 

 

 

 

ใกล้ถึงเดือนรอมฏอนแล้ว พวกเราคิดถึงใคร.... มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม เปิดรับบริจาคอินผาลัม อาหารแห้ง และเงินเพื่อซื้อสิ่งของที่จำเป็นเพื่อใช้ในการดำรงชีพและปฏิบัติศาสนกิจในเรือนจำได้ตามความเหมาะสม โดยจะบริจาคให้สำหรับผู้ต้องขังมุสลิมในเรือนจำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เรือนจำยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา เรือนจำเบตง เรือนจำนาทวี) โดยทุกท่านสามารถบริจาคได้ที่ มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิมทุกจังหวัด

เปิดรับบริจาคตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

หมายเลขโทรศัพท์ 081-9592046 ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านมา

" รวมพลัง พิทักษ์สิทธิ เพื่อปวงชน"

 

 

Thai