ขอเชิญร่วมฟังเสวนา หัวข้อ "ความแตกต่างประชาชาติปัจจุบันกับยุคสมัยรอซูลลูลอฮฺในเดือนรอมฎอน"

DeepSouthWatch's picture

 

 

RAMADHAN KAREEM 1437

MAJLIS BERBUKA PUASA NGOs PATANI / Selatan Thai
ละศีลอดองค์กรประชาสังคัมในพื้นที่ปาตานี/ชายแดนใต้

BICARA/เสวนาหัวข้อ : 
"Apakah Beza antara Ramadhan Rosul lulah dengan Ramadhan kita sekarang" 
"ความแตกต่างประชาชาติปัจจุบันกับยุคสมัยรอซูลลูลอฮฺในเดือนรอมฎอน

Tarikh : 17 Ramadhan 1437 Khamis | วัน พฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 2559 
Tempat : Majlis Agama Islam (Lama) YALA | ณ มัจสิลอิสลามยะลา (หลังเก่า)
Masa/เวลา : 16.30-19.00 น.

Anjuran Bersama :
Muslim attorney centre (MAC) 
Pusat Pengembangan Kebudayaan Islam (PUKIS)
Yayasan Nusantara BagiHak Asasi Manusia dan Pembangunan (NUSANTARA)

จัดโดย :
มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม
ศูนย์วัฒนธรรมอิสลามเพื่อการพัฒนา
มูลนิธินูซันตาราเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา

ผู้ประสานงาน : 090-480-8488 แบจี PUKIS , 089-505-6280 แบซัมรี NUSANTARA , 081-093-5615 แบฮิลมี MAC

 

Thai
Event date: 
Thursday, 23 June, 2016 - 16:30
Event place: