รวมรายงานชุด ชะตากรรมสันติภาพในหลากหลายทัศนะ

DeepSouthWatch's picture

 

โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ จัดทำรายงานข่าวชุด ชะตากรรมสันติภาพในหลากหลายทัศนะ ผ่านมุมมองของผู้คนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ครอบคลุมทุกภาคส่วน ทั้งผู้นำศาสนา นักวิชาการ ปัญญาชนคนรุ่นใหม่ สตรีพุทธและมุสลิม สื่อมวลชน รวมไปถึงภาคประชาสังคมหรือภาคประชาชน  กองบรรณาธิการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ได้รวบรวมรายงานชุดดังกล่าวจำนวน 8 ตอน ให้ได้มาอ่านกันอีกครั้ง  ซึ่งพวกเขาได้สะท้อนมุมมอง ความคิดต่อประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างสันติภาพได้อย่างน่าสนใจ และทำให้เห็นถึงความหวังของกระบวนการสันติภาพในพื้นที่

 

ชะตากรรมสันติภาพในหลากหลายทัศนะ (1) “มีเหยื่อเด็กเป็นหมื่น โต๊ะพูดคุยต้องเดินต่อ”

 

ชะตากรรมสันติภาพในหลากหลายทัศนะ (2) เสียงจากปัญญาชน ต้องให้เสรีในการแสดงความเห็น

 

ชะตากรรมสันติภาพในหลากหลายทัศนะ(3) มุสลิมะห์ยืนยันหากกระบวนการหยุด ประชาสังคมต้องไม่หยุด

 

ชะตากรรมสันติภาพในหลากหลายทัศนะ (4) มุมมองนักวิชาการรุ่นใหม่ การพูดคุยคือความหวังเดียวสู่สันติภาพ

 

ชะตากรรมสันติภาพในหลากหลายทัศนะ(5) พลังสตรีชาวพุทธ หลอมรวมความหวังทุกฝ่ายเดินหน้า

 

ชะตากรรมสันติภาพในหลากหลายทัศนะ(6) เสียงย้ำจากคนใน‘ประชาชนต้องมาก่อน’

 

ชะตากรรมสันติภาพในหลากหลายทัศนะ(7) เสียงผู้นำศาสนา “ล้มหรือไม่ล้ม สังคมก็จะขับเคลื่อนต่อ”

 

ชะตากรรมสันติภาพในหลากหลายทัศนะ(8) มองจากคนนอก ต้องให้พลังคนในสั่ง2ฝ่ายนั่งเจรจา

 

Thai