แถลงการณ์สำนักจุฬาราชมนตรีแสดงความเสียใจต่อการสวรรณคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต