ข้อมูลจำนวนโรงเรียนที่ถูกลอบวางเพลิง (สังกัด สพฐ.) (มกราคม 2547 - 10 สิงหาคม 2553)

DeepSouthWatch's picture
 
 
 
 
 
ข้อมูลจำนวนโรงเรียนที่ถูกลอบวางเพลิง (สังกัด สพฐ.)
(ข้อมูลตั้งแต่มกราคม 2547 ถึง 10 สิงหาคม 2553)
แยกรายอำเภอ รายเดือน และรายเขตพื้นที่การศึกษา
 
 
 
Thai