ชีวิตหลังอิสรภาพ (Life After Freedom) [หนังสือภาพ]

DeepSouthWatch's picture

 

หนังสือภาพ

 

ชีวิตหลังอิสรภาพ

LIFE AFTER FREEDOM

 

เรื่องราวชีวิตและภาพอันหลากหลายหลังอิสรภาพของผู้คนบนแผ่นดินชายแดนใต้

 

จัดทำโดย
เครือข่ายผดุงธรรมเพื่อสันติ (JOP)
ตุลาคม 2559

 

สนับสนุนการจัดพิมพ์โดย
มูลนิธิเอเชีย

 

DOWNLOAD

 

 

Thai