Skip to main content

วิทยุรอมฎอน

กว่า1ปีแล้ว ที่สื่อวิทยุชุมชนขนาดเล็กถูกระงับการออกอากาศ แต่ด้วยความพิเศษของเดือนรอมฎอน คสช. จึงอนุญาตให้วิทยุชุมชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ที่เป็นช่องทางหลักในการรับข้อมูลข่าวสารของคนในพื้นที่ สามารถกลับมาออกอากาศได้ชั่วคราวในช่วงวันที่วันที่ 17 มิถุนายนถึง 17 กรกฎาคม2558 เพื่อเน้นการให้ข้อมูลข่าวสารและให้คนในพื้นที่หันมาทำความดีตามหลักศาสนาอิสาลาม

Subscribe to วิทยุ