Skip to main content

นักข่าวพลเมือง ตอน เปิดบ้านหะยีสุหลง

     

 

เป็นเวลา 60 ปี กับการหายสาบสูญ ของหะยีสุหลงโตะมีนา ผู้นำศาสนาอิสลามคนสำคัญในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ล่าสุดลูกหลานของตระกูลโตะมีนา มีความพยายามที่จะสื่อสารถึงเรื่องราวของบรรพบุรุษและประวัติศาสตร์ปัตตานี ผ่านการเปิดบ้านให้คนทั่วไปได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ ติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมือง