แถลงการณ์ กป.อพช.ใต้ เรื่อง ทางออกพลังงานภาคใต้ต้องไม่ใช่ถ่านหิน

Somboon Khamhang's picture

 

แถลงการณ์ กป.อพช.ใต้
color:#1D2129">เรื่อง ทางออกพลังงานภาคใต้ต้องไม่ใช่ถ่านหิน

"ทางออกพลังงานภาคใต้มีแน่นอน..ถ้ารัฐบาล และ กฟผ. วางตนเหนือผลประโยชน์ของนายทุนถ่านหินบางกลุ่ม"

 

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ข้อความ

 

 

 

 

English