แถลงการณ์ เรื่องขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสร้างความเกลียดชังระหว่างศาสนาอันจะเป็นเงื่อนไขนาไปสู่ความรุนแรง