ที่นี่.......ปะนาเระ จ.ปัตตานี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

สุไลมาน ดาราโอะ's picture

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, ต้นไม้ และ สถานที่กลางแจ้ง

 

๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

ที่นี่.......ปะนาเระ จ.ปัตตานี

พื้นที่..ที่มีความมั่นคงทางอาหารของ

คนไทยและอาหารทะเลปลอดสารพิษ

อัลฮัมดุลิลาล....ปลาทูสดๆๆ

วันนี้คลื่นลมแรงนิดหนึ่ง

ออกไปห่างจากฝั่ง ๑๒ ไมล์ทะเล

ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากร

ที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมาย

ของหน่วยภาครัฐ หรือการลดจำนวน

ของเครื่องมือที่ทำลายระบบนิเวศ

ที่เป็นห่วงโซ่อาหารของทรัพยากร

อย่างร้ายแรงพร้อมกับการจับคุม

เรือประมงที่ผิดกฎหมายอย่าง

ต่อเนื่อง....ส่งผลให้ในปัจจุบัน

ทรัพยากรสัตว์น้ำต่างๆเริ่มกลับมา

มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

ทำให้ชาวประมงมีรายได้เพิ่มขึ้น

ที่สำคัญการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในการบริหารจัดการ ดูแล ฟื้นฟู

เฝ้าระวังทรัพยากรหน้าบ้าน

จากการทำประมงด้วยเครื่องมือ

ที่ผิดกฎหมายในเขตฝั่ง

ขอร้องหยุดทำลายที่นี่....

หยุดทำลาย...ทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั่ง...ด้วย...โรงไฟฟ้าถ่านหิน

บทเรียน...คือข้อสรุป...ในวันนี้ว่า...

ถ่านหินสกปรก...และส่งผลกระทบต่อ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ อาหาร

 

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง และ อาหาร

 

English