Skip to main content

ตอนที่ 19 เมื่อภรรยาไม่อยู่บ้าน ตอนที่ 2

ในตอนนี้ จะเห็นถึงบทบาทของผู้ชายที่เปลี่ยนไป ในสามครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากคดีความมั่นคง ในช่วงที่ภรรยาไม่อยู่บ้าน เนื่องจากภรรยา ได้กลายเป็นผู้ต้องขังในคดีความมั่นคง ทำให้ผู้ชายผู้เป็นพ่อ ต้องทำหน้าที่ดูแลลูกๆแทนภรรยา ต้องทำงานหนัก มีทั้งที่กรีดยาง ก่อสร้าง และค้าขาย เพื่อส่งลูกๆให้เรียนหนังสือ เพราะการเรียนสำคัญที่สุดสำหรับอนาคตของครอบครัว การเยียวยา การให้กำลังใจ และการให้โอกาส เป็นสิ่งที่ครอบครัวผู้ต้องขังต้องการมาก เพื่อช่วยในการกลับคืนสู่สังคม ส่วนการเยี่ยมบ้านของเครือข่ายผู้หญิงฯ ก็ทำให้ครอบครัวได้กำลังใจ และรู้สึกไม่ได้ถูกทอดทิ้งจากสังคม

Suara kaum ibu di selatan เสียงจากผู้หญิงชายแดนใต้ 
Suara kaum ibu dari civil kemasyarakat dan dari kampung yang mahu kepada kedamaian 
dengan guna bicara yang memberi bantuan pemulihan lukaan hati dan membangun kehidupan ahli keluarga dan kampong tempatan 

sama-sama membantu wanita mengsuarakan hak dengan bersemangat oleh 
เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ 
มูลนิธิฮิลาลอะห์มัร 
The United Nations Democracy Fund 
สำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
dan stesen radio ini

Sila mengikut rancangan dengan melalui www.civicwomen.com