Skip to main content

 

นักข่าวพลเมือง

 

สัปดาห์ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดเลือกตั้งองค์กรกิจกรรมนักศึกษา เพื่อเลือกตัวแทนนักศึกษาเข้ามาทำกิจกรรมต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ซึ่งปีนี้นักศึกษามีความสนใจออกมาใช้สิทธิกันอย่างคึกคัก สะท้อนการตระหนักถึงความสำคัญในสิทธิจากการเลือกตั้งซึ่งเป็นพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย

 

ออกอากาศวันที่ 8 เม.ย.59 เวลา 12.50

 

 

ชมย้อนหลังได้ที่ 

นักข่าวพลเมือง เลือกตั้ง ม.อ.ปัตตานี ออกอากาศวันที่ 8 เม.ย. 59 @ 12.50 น.