Skip to main content

“สันติภาพ/สันติสุข”การช่วงชิงวาทกรรมเพื่อกำหนดบริบทความขัดแย้ง

 อาบีบุสตา ดอเลาะ

หลังจากการพูดคุยสันติภาพระหว่างรัฐไทยกับกลุ่มขบวนการยุติลงเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2556 ประกอบกับการมาของรัฐบาลทหารโดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีจากการทำรัฐประหารรัฐบาลพลเรือนของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  รัฐไทยมีการนำคำว่า สันติสุข มาเกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาปาตานีอย่างมีนัยยะสำคัญ ทั้งที่ก่อนหน้านี้มีการใช้คำว่าสันติภาพอย่างแพร่หลายทั้งจากนักวิชาการ ภาคประชาสังคม นักศึกษา กลุ่มขบวนการหรือแม้กระทั้งจากรัฐไทยเอง

สื่อมาเลย์วิเคราะห์สถานการณ์ใต้-สถานการณ์เพื่อนบ้านหลังพบอาวุธสงครามและระเบิดซุกซ่อนในมาเลย์ฯ

 กองบรรณาธิการสำนักข่าวอามานจับประเด็น แปล และเรียบเรียง
http://voicepeace.org

สื่อมวลชนของมาเลเซียหลายสำนักรายงานข่าวว่า  จากการตรวจค้นของเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเลเซียในบ้านเช่าตั้งอยู่ในหมู่บ้าน แกแบ็ง เขตอำเภอปาเซมัส รัฐกลันตันเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ที่ผ่านมา ทำให้รัฐบาลมาเลเซียตระหนักถึงภัยความมั่นคงที่เกิดจากปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นจากประเทศเพื่อนบ้าน