Skip to main content

บทบาทสภาประชาสังคมชายแดนใต้ในการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ

บทบาทสภาประชาสังคมชายแดนใต้ในการหนุนเสริมกระบวนการสันติภาพ[1]

The role of civil society council of southernmost provinces of Thailand in supporting peace building process

 

อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์  (อับดุลสุโก  ดินอะ) [2]

บทบาทและอนาคตของประชาสังคมอิสลามในการแก้ปัญหาชายแดนใต้

อับดุลรอนิง สือแต
อาจารย์ประจำวิทยาลัยอิสลามศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี                                                             

 

เมื่อภาคประชาสังคมขอมีเอี่ยวในการต่อรอง

ทันทีทันใดนั้นพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวอันคึกคัก มีการจัดเวทีพูดคุยแทบไม่เว้นแต่ละวันในเรื่องเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพ  ผลพวงอันนี้แน่นอนว่าเป็นเพราะการตั้งโต๊ะเจรจาระหว่างไทยกับบีอาร์เอ็นอย่างมิพักต้องสงสัย

แถลงการณ์สามฉบับ: การเยียวยา, พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และการกระจายอำนาจ

 
หมายเหตุ: แถลงการณ์ทั้ง 3 ฉบับดังต่อไปนี้ ประธานและสมาชิกสภาประชาสังคมชายแดนใต้ได้ร่วมกันแถลงในเวทีสมัชชาปฏิรูปชายแดนใต้ ครั้งที่ 1 “ชายแดนใต้ไม่ทอดทิ้งกัน” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 4 – 5 มกราคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 
 
 
 
Subscribe to สภาประชาสังคมชายแดนใต้