Skip to main content

แนะนำหนังสือภาษาไทย(5) : ความรุนแรงกับการจัดการ “ความจริง” ปัตตานีในรอบกึ่งศตวรรษ และความรุนแรงซ่อนหาสังคมไทย

แนะนำโดย ซุกกรียะห์ บาเหะ
ศูนย์ทรัพยากรสันติภาพ
 
 
ชื่อหนังสือ : ความรุนแรงกับการจัดการ “ความจริง” ปัตตานีในรอบกึ่งศตวรรษ
ผู้เขียน : ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

แนะนำหนังสือภาษาไทย (PRC) (2 ): การแปลงเปลี่ยน ขับเคลื่อน ความขัดแย้ง โดยสันติวิธี และมนุษย์กับสันติภาพ

แนะนำโดย นางสาวซุกกรียะห์ บาเหะ
ศูนย์ทรัพยากรสันติภาพ 
 
 

 

ชื่อหนังสือ : การแปลงเปลี่ยน ขับเคลื่อน ความขัดแย้ง โดยสันติวิธี (วิธีการก้าวข้าม – Transcend Method)

ผู้เขียน : โยฮัน กัลตุง

ผู้แปล : เดชา ตั้งสีฟ้า

แนะนำหนังสือ PRC ภาษาไทย (1): รัฐศาสตร์ไม่ฆ่าและพลังแห่งสันติ

ศูนย์ทรัพยากรสันติภาพ (PRC) ขอแนะนำหนังสือที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งและสันติภาพสำหรับผู้สนใจ โดยจะทยอยนำเสนอเป็นตอนๆ ต่อไป

ชื่อหนังสือ : รัฐศาสตร์ไม่ฆ่า

ผู้เขียน :  ศาสตราจารย์เกล็น ดี. เพจ 

ผู้แปล : ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์

Subscribe to แนะนำหนังสือ