Skip to main content

สันติ(ที่มองเห็น)ภาพ : ดุลยปาฐกว่าด้วย "ภาพ" การพูดคุยสันติภาพรอบใหม่

[ ViViPEACE ] สันติ(ที่มองเห็น)ภาพ  : ดุลยปาฐกว่าด้วย "ภาพ" การพูดคุยสันติภาพรอบใหม่

28 กุมภาพันธ์ 2558
หอประชุม ชั้น 2 คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 
ภาพถ่ายโดย เครือข่ายช่างภาพชายแดนใต้ DSP

 

ภาพบรรยากาศงานเสวนาสาธารณะ หัวข้อ "อันเนื่องมาจาก “เรือนราชา” วังระแงะกับสังคมมลายูที่เปลี่ยนแปลง"

ภาพบรรยากาศงานเสวนาสาธารณะ หัวข้อ "อันเนื่องมาจาก “เรือนราชา” วังระแงะกับสังคมมลายูที่เปลี่ยนแปลง"
วันเสาร์ที่ 13 ธันวาคม 2557  เวลา 13.00 - 16.00 น. 
ณ ห้องประชุม 203 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ถนนราชสีมา กรุงเทพฯ
จัดโดย มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์

ร่วมสนทนาโดย
1. คุณอับดุลฮันนาน มาหะมะ ตัวละครสำคัญในหนังสือภาพเล่าเรื่อง “เรือนราชา” (รูเมาะห์ราญอ) จากอดีตอันรุ่งเรืองสู่ความโรยราของปตานี ของ ซาเวียร์ โคมาส
2. ณายิบ อาแวบือซา นักสังเกตการณ์ทางสังคม จากสายเครือญาติเจ้าเมืองปัตตานี

 

ภาพบรรยากาศ พิธีเปิดงานศิลปกรรมร่วมสมัย "Seni Budaya Melayu di Selatan Thai"

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดงาน นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ชุด "Seni Budaya Melayu di Selatan Thai ศิลปวัฒนธรรมมลายูในภาคใต้"
วันที่ 9 ธันวาคม 2557 ณ หอศิลป์สันติภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โดย นิทรรศการฯ จะจัดแสดงและเปิดให้ชม ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ถึง 15 มกราคม 2558
จัดโดยกลุ่ม South Free Art Group และ เพื่อนๆ ศิลปินในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

- ภาพถ่ายโดย 'kroowinai jaidee' -

งานเปิดตัวหนังสือ The House of The Raja (เรือนราชา) ผลงานของ 'ซาบี้ โคมาส'

งานเปิดตัวหนังสือ The House of The Raja (เรือนราชา) ผลงานของ 'ซาบี้ โคมาส'
วันที่ 16 กันยายน 2557 ณ ร้านหนังสือบูคู
 
- ภาพถ่ายบรรยากาศงานฯ โดย อนุมัติ รัตนพันธ์, ชัยรัตน์ จิโรจน์มนตรี, ปิยศักดิ์ อู่ทรัพย์ -
 

การประชุมวิชาการนานาชาติ "การสื่อสาร ความขัดแย้ง และกระบวนการสันติภาพ: ภูมิทัศน์ความรู้จากเอเชียและจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย"

การประชุมวิชาการนานาชาติ "การสื่อสาร ความขัดแย้ง และกระบวนการสันติภาพ: ภูมิทัศน์ความรู้จากเอเชียและจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย"
 
ร่วมจัดโดย สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี,วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch)
 

ประมวลภาพบรรยากาศ เวทีฯ เปิดตัวหนังสือ “เสียงในสนามสันติภาพฯ" และ นิทรรศการภาพเล่าเรื่อง ‘Live Radio’: วิทยุ + ชุมชน

ประมวลภาพบรรยากาศ

เวทีแลกเปลี่ยนและเปิดตัวหนังสือ“เสียงในสนามสันติภาพ: บทบาทวิทยุชุมชนชายแดนใต้กับการสร้างพื้นที่กลาง”

และนิทรรศการภาพเล่าเรื่อง โดย 'มะฮามะยากี แวซู' [Kee Matahari]‘Live Radio’: วิทยุ + ชุมชน : ความผูกพันและวิถีในชีวิตประจำวัน

Download PDF file book "Negotiating the Future of Patani" หนังสือการเจรจาสู่อนาคตปาตานี

ทางกองบรรณาธิการปาตานีฟอรั่ม พยายามเปิดพื้นที่ด้วยการ “เขียน” ซึ่งพื้นที่สันติภาพที่ต้องการเสรีภาพทางด้านความคิดเห็นที่หลากหลายควบคู่ไปด้วยกัน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งต่อกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพต่อไป  และการเขียนถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญ อันเป็นพื้นที่ของการวิจารณ์ที่สามารถตรวจสอบ โต้แย้งกลับไปกลับมาได้ ทว่าทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้ ก็ต้องอาศัยการอ่าน เป็นประการแรกอันสำคัญสุด ฉะนั้นทางปาตานี ฟอรั่ม จึงจัดการแ

ประมวลภาพบรรยากาศ การนำเสนอและอภิปรายรายงานพิเศษ "เส้นทางหยุดเลือด: การต่อรองสู่การไม่ฆ่า ณ ปาตานี"

ประมวลภาพบรรยากาศ
การนำเสนอและอภิปรายรายงานพิเศษ
"เส้นทางหยุดเลือด: การต่อรองสู่การไม่ฆ่า ณ ปาตานี"
วันที่ 29 เมษายน 2557 เวลา13.00 น.–16.30 น.
ณ โรงแรมเอทัส กรุงเทพฯ

รายละเอียดงาน>>

การทำลายความชอบธรรมของคู่ขัดแย้งในสงครามปาตานีร่วมสมัย

อาบีบุสตา ดอเลาะ

 ไม่ว่ารัฐจะปกครองด้วยระบอบการปกครองรูปแบบใด การรักษาความมั่นคงและเอกราชของชาติย่อมสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด แม้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันหมายถึงการปกครองที่ประชาชนเป็นใหญ่ หากจำเป็นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติโดยรวม ความเป็นใหญ่ของประชาชนอาจถูกยกเว้นได้ โดยใช้กฎหมายพิเศษหรือกองกำลังทหารหรือตำรวจในการระงับเหตุการณ์ต่างๆที่คาดว่าเป็นภัยต่อความมั่นคง