Skip to main content

สันติ(ที่มองเห็น)ภาพ : ดุลยปาฐกว่าด้วย "ภาพ" การพูดคุยสันติภาพรอบใหม่

[ ViViPEACE ] สันติ(ที่มองเห็น)ภาพ  : ดุลยปาฐกว่าด้วย "ภาพ" การพูดคุยสันติภาพรอบใหม่

28 กุมภาพันธ์ 2558
หอประชุม ชั้น 2 คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 
ภาพถ่ายโดย เครือข่ายช่างภาพชายแดนใต้ DSP

 

สันติภาพสมบัติร่วมของมนุษยชาติ

สันติภาพเป็นสมบัติร่วมของมนุษยชาติทั้งมวล
ไม่มีผู้ใดจะ "ผูกขาด" ในการ "เป็นเจ้าของ" 
ดอกผลแห่งสันติภาพก่อให้เกิดความสงบและความเชื่อมั่นในกันและกัน
สันติภาพทำให้ความแตกต่างดำรงอยู่ด้วยกันได้

ภาพบรรยากาศ พิธีเปิดงานศิลปกรรมร่วมสมัย "Seni Budaya Melayu di Selatan Thai"

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดงาน นิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัย ชุด "Seni Budaya Melayu di Selatan Thai ศิลปวัฒนธรรมมลายูในภาคใต้"
วันที่ 9 ธันวาคม 2557 ณ หอศิลป์สันติภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โดย นิทรรศการฯ จะจัดแสดงและเปิดให้ชม ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ถึง 15 มกราคม 2558
จัดโดยกลุ่ม South Free Art Group และ เพื่อนๆ ศิลปินในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

- ภาพถ่ายโดย 'kroowinai jaidee' -

ประมวลภาพบรรยากาศ เวทีฯ เปิดตัวหนังสือ “เสียงในสนามสันติภาพฯ" และ นิทรรศการภาพเล่าเรื่อง ‘Live Radio’: วิทยุ + ชุมชน

ประมวลภาพบรรยากาศ

เวทีแลกเปลี่ยนและเปิดตัวหนังสือ“เสียงในสนามสันติภาพ: บทบาทวิทยุชุมชนชายแดนใต้กับการสร้างพื้นที่กลาง”

และนิทรรศการภาพเล่าเรื่อง โดย 'มะฮามะยากี แวซู' [Kee Matahari]‘Live Radio’: วิทยุ + ชุมชน : ความผูกพันและวิถีในชีวิตประจำวัน