แถลงการณ์ กลุ่มด้วยใจ กรณีเด็กโดนระเบิดที่สุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส

Hearty Support Group's picture

แถลงการณ์ กลุ่มด้วยใจ

เผยแพร่วันที่ 27 มิถุนายน 2560

กรณีเด็กโดนระเบิดที่สุไหงโกลก จังหวัด นราธิวาส

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

อีกเพียงแค่ 2 วัน เด็กหญิงตัวน้อยๆอายุเพียงแค่ 2 ขวบ ก็จะได้ใส่เสื้อผ้าใหม่ ได้รับของขวัญในวันฮารีลายอ ได้ไปเที่ยวกับครอบครัว ถ้าเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ไม่เกิดระเบิดขึ้นที่ อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส ทำให้ทหารได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก และแรงระเบิดที่มีรัศมีไกลมากมาโดนเด็กน้อยและพ่อของเธอ และนั่นก็ทำให้ในวันรายอ ครอบครัวของเธอจึงไม่มีการฉลอง ไม่มีอาหารเลี้ยง ไม่ได้ไปเยี่ยมญาติ

ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีเสียงเรียกร้องให้ทุกฝ่ายได้ช่วยกันปกป้องและคุ้มครองเด็กไม่ว่าจะเป็นการปกป้องกันคุ้มครองจากการใช้ความรุนแรงทางตรงจากความขัดแย้งระหว่างขบวนการปลดปล่อยปาตานีและรัฐบาลไทย หรือการละเมิดจากการบังคับใช้กฎหมาย และถึงแม้มีสัญญาณเชิงบวกจากผู้ใช้อาวุธว่าจะเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนและไม่ละเมิดต่อสิทธิเด็ก แต่อย่างไรก็ดียังคงมีผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเด็กอย่างต่อเนื่องซึ่งในปี 2560 มีเด็กเสียชีวิตจำนวน 1 คน ได้รับบาดเจ็บจำนวน 14 คน และมีการตรวจเก็บดีเอ็นเอเด็กจากการเก็บรวบรวมของกลุ่มด้วยใจจำนวน 2 คน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคู่ขัดแย้งยังไม่สามารถดำเนินการตามที่ได้สื่อสารต่อสาธารณะแต่อย่างใด

กลุ่มด้วยใจขอให้เด็กหญิงหายไวๆ และขอเรียกร้องให้คู่ขัดแย้งได้ใช้โอกาสในวันฮารีลายอ เป็นโอกาสที่เด็กได้รับของขวัญเป็นความปลอดภัยและการได้รับการปกป้องคุ้มครองจากคู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่าย

 

Malay