Skip to main content

 

 

หนังสือ
 
สงขลา-สตูล
ก้าวสู่จังหวัดอุตสาหกรรมหนัก
 
ข้อมูลที่ยังไม่เคยมีการเปิดเผยอย่างเป็นระบบ
ฤาหายนะจะมาเยือนเหมือนมาบตาพุด
 
 
โดย
 
คณะทำงานหยุดการพัฒนาสงขลา-สตูลสู่การเป็นจังหวัดอุตสาหกรรมหนัก
 
 
 
สารบัญ
 
แนวคิดการพัฒนาภาคใต้สู่อุตสาหกรรม
 
บทนำ
ทำไมต้องภาคใต้ เชื่อมต่อเศรษฐกิจทุนนิยมโลก
สภาพัฒน์ฯ วางสงขลา-สตูลเป็นจังหวัดอุตสาหกรรมหนัก
 
ข้อมูลโครงการขนาดใหญ่ในนามการพัฒนาสงขลา-สตูล
 
โรงแยกก๊าซจะนะ ก้าวแรกของการพัฒนาสงขลาสู่การเป็นอุตสาหกรรม
โรงไฟฟ้าจะนะ ก้าวที่ 2 ของการวางรากฐานสู่อุตสาหกรรม     
ก้าวที่กำลังจะตามมา สงขลาจะเป็นอุตสาหกรรมเต็มรูปแบบ    
สะพานเศรษฐกิจสงขลา – สตูล จุดเปลี่ยนสู่อุตสาหกรรมอย่างแท้จริง   
ท่าเรือน้ำลึกปากบารา จุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง
ท่าเรือน้ำลึกสงขลา 2 จุดเปลี่ยนจะนะเป็นมาบตาพุด  
รถไฟรางคู่ เชื่อมการขนส่ง 2 ท่าเรือ
ท่อส่งน้ำมันข้ามคาบสมุทร ละงู – สิงหนคร โครงการระเบิดเวลาเงียบ    
นิคมอุตสาหกรรมที่กำลังจะตามมา ร่องรอยที่ยังปกปิด
โทลเวย์ทางด่วน หาดใหญ่-สะเดา และนิคมอุตสาหกรรมทับโกบ
เหมืองลิกไนท์และโรงไฟฟ้าลิกไนท์สะบ้าย้อย ยังเดินหน้ายังไม่หยุด   
โรงถลุงเหล็กและอุตสาหกรรมเหล็กที่ระโนด
หลุมขุดเจาะน้ำมัน นิวคอสตอล ใครสร้างมลพิษในทะเล
ระบบระบายน้ำปลักปลิง-จะนะ เพื่อใคร
การสร้างเขื่อนทิ้งหินตลอดแนวชายหาด
ทะเลสาบสงขลา ตื้นเขิน สกปรกและเสื่อมโทรม      
สตูล สะอาด สงบ กับการพัฒนาที่ทำลายธรรมชาติที่งดงาม    
 
บทสรุปและก้าวที่ต้องเลือกเดิน
บทเรียนจากมาบตาพุด แล้วสงขลา-สตูล จะไปทิศทางใด
ข้อเสนอจากภาคประชาสังคมในจังหวัดสงขลาและสตูล
เราต้องเป็นคนกำหนดอนาคตของตนเอง