ข้อสอบโอเนตกับข้อสอบของอัลลอฮฺ

Ustaz Shukur's picture

 

ข้อสอบโอเนตกับข้อสอบของอัลลอฮฺ

 

 

อุสตาซอับดุชชะกูรฺ บินชาฟิอีย์ (อับดุลสุโก ดินอะ)

กรรมการสภาประชาสังคมชายแดนใต้, ผู้ช่วยผู้จัดการโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ อ.จะนะ จ.สงขลา

Shukur2003@yahoo.co.uk, http://www.oknation.net/blog/shukur

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปรานีเสมอ มวลการสรรเสริญมอบแด่อัลลอฮฺผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลก ขอความสันติสุขแด่ศาสนทูตมุฮัมมัด และผู้เจริญรอยตามท่าน

 

 

ณ มัสยิดจะนะบ้านผมวันสอบโอเนต : ในขณะที่ผลสอบโอเนตระดับมัธยมสามภาพรวมนักเรียนเรามีคะเเนนเฉลี่ยไม่ถึง50/100สักวิชาเเละเเต่ละโรงให้ความสำคัญมากในปีนี้ทั้งติวเอง/องค์กรรัฐเเละเอกชนลงทุนเป็นเเสนเป็นล้านเพื่อให้เด็กผ่านโอเนตซึ่งณขนาดนี้ยังประเมินผลไม่ได้เเต่ที่สามารถประเมินผลภาพรวมสนามสอบบ้านผมคือหลังสอบครึ่งวันมัสยิดในสนามสอบกลับมีนร.นับจำนวนได้ที่ละหมาด ท่องถนนเต็มไปด่วยเสียงมอเตอร์ไซด์  เสียงดังของนร.  เเข่งกับเสียงอาซาน

สรุป : ผมในฐานะทำการศึกษาจะต้องคิดหนักว่าทำอย่างไรจะสร้างเด็กเราผ่านข้อสอบของอัลลอฮฺพร้อมข้อสอบระดับชาติ

หมายเหตุ: สนามสอบอื่นๆเป็นอย่างนี้ไหม

 

 

Thai