บริจาค?

ฉันตั้งคำถาม คุณคือคำตอบ's picture

บริจาค?

 
หลายๆครั้งที่ผมเห็นการขอบริจาคเพื่อการศาสนาในจอทีวี บางครั้งผมก็เกิดตั้งคำถามว่าทำไมองค์กรศาสนาของเราถึงไม่มีกำลังทรัพย์กันมากนัก ทั้งๆที่ขอบริจาคอยู่ตลอด แต่ก็ยังขาดกองทุนเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้อยู่รอด
 
ผมจึงแปลกใจว่า ทั้งที่องค์กรศาสนาอิสลามต่างก็มีการโฆษณาและจัดงานบรรยายอยู่เนื่องนิด แต่ตัวองค์กรเองก็ยังขอบริจาค ทรัพย์สมบัติจากพี่น้องมุสลิม โดยที่ผมมองเห็นว่า ทำไมองค์กรศาสนาจึงไม่ขับเคลื่อนด้วยทรัพย์ของตน หรือไม่ต้องไปขอบริจาคใคร หากแต่เป็นตัวองค์กรเอง ที่เดินหน้าบริจาคให้คนอื่นบ้าง 
 
ซึ่งส่วนนี้ มันจะส่งเสริมฐานะของพี่น้องมุสลิมให้มีอยู่มีกินกันทั่วถึง ไม่ใช่องค์กรศาสนาเพียงอย่างเดียว หากเราเป็นนักธุรกิจหรือพอจะมีความสามารถบริจาคให้คนจนหรือผู้ยากไร้ก็ตามแต่ มันก็ดูเหมือนผู้ที่ทำงานอิสลาม ไม่จำเป็นต้องร้องขอใคร หากมีแต่เราที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้คนที่ตั้งตารออยู่ข้างหน้าเรา
 
หากจะกล่าวว่า องค์กรศาสนาไม่แสวงหาผลกำไรในการขับเคลื่อน นั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นข้อคิดที่ดี แต่เราอย่าลืมว่า ศาสนาอิสลามก็ส่งเสริมให้ทุกคนมีภูมิปัญญาและฐานะที่ดี เช่นนั้นทำไมเราจึงไม่มองกลับไปว่า การที่เราทำอะไรโดยไม่หวังผลกำไร แต่ในอีกขณะหนึ่งเราก็ขอบริจาคจากคนอื่นเขา มันจึงเป็นข้อคิดที่เดินส่วนทางกันมาก หากเราเป็นองค์กรไม่หวังผลกำไร แล้วทำไมการขอบริจาคต้องเกิดในรูปแบบของความช่วยเหลือขับเคลื่อนองค์กร
 
หากเราเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรจริง กองทุนที่เรามี มันควรมาจากความพยายามของเราเองเพื่อทำให้องค์กรของเราให้ดำรงอยู่รอด ไม่ใช่การบริจาคเพียงอย่างเดียว
 
ซึ่งผมมองว่า หากองค์กรเราเข้มแข็ง มันก็ไม่มีเหตุผลที่จะขอบริจาค นอกเสียจากเราเป็นตัวกลางเพื่อให้ที่เงินบริจาคนั้น ไปถึงมือเด็กกำพร้าหรือผู้ยากไร้นั้นเอง
 
Mubarad Salaeh
14/02/2017
Thai