แถลงการณ์สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ประณามการใช้ความรุนแรงต่อพลเรือนและเด็ก