ชีวิตของมนุษย์ทุกคนเป็นสิ่งที่มิอาจละเมิดได้ สาสน์จากสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย

Baitulhikmah's picture

 

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

 

ชีวิตของมนุษย์ทุกคนเป็นสิ่งที่มิอาจละเมิดได้ ... การสูญเสียชีวิตของผู้บริสุทธิ์ ไม่ว่าเด็ก หรือผู้หญิง และไม่ว่าศาสนิกใด ๆ ในเหตุการณ์ความรุนแรงเป็นความเจ็บปวดร่วมกันของมนุษย์ ... ขอจงตระหนักถึงความเจ็บปวด ความเศร้าสลด และโปรดร่วมวิงวอนขอดุอาอ์

 

ความรุนแรงไม่ใช่ทางออกของปัญหา การแสวงหาสันติภาพเป็นความจำเป็นของทุกคน และชีวิตของผู้บริสุทธิ์ต้องได้รับการคุ้มครอง

 

:: สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย ::

 

#PrayForRueso

 

Thai