Skip to main content

“ไฟใต้” ... วาทกรรมความรุนแรง ที่มักปรากฎบนพื้นที่สื่อเกือบทุกครั้งที่มีการกล่าวถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดกว่าทศวรรษที่ผ่านมา การรายงานข่าวบนกระแสความสนใจหลัก ยังคงจับจ้องไปที่เหตุการณ์ความรุนแรง และความสูญเสียรายวันที่เกิดขึ้น ขณะที่การพูดคุยสันติสุข หรือกระบวนการสันติภาพปาตานี/ชายแดนใต้ ก็ยังให้น้ำหนักแก่ ‘คู่ขัดแย้งหลัก’ คือรัฐไทยและฝ่ายขบวนการผู้ต่อต้านฯ ที่มุ่งหมายจะผลักดันไปสู่การเจรจาหาข้อตกลงร่วมกัน 

ท่ามกลางกระแสข่าวความไม่ปกติในพื้นที่ ยังมีหน่วยชีวิตเล็กๆ ที่ทำหน้าที่สื่อสารมวลชน กระจายเสียงของชาวบ้าน ส่งสารน์แห่งสันติออกมา

‘เลขา เกลี้ยงเกลา’ และ ‘ศุภชัย หุ่นงาม’ สองคนข่าวที่ยังปักหลักทำงานอยู่ในพื้นที่ พวกเขาเลือกที่จะให้น้ำหนักกับการนำเสนอเรื่องราวของคนธรรมดาสามัญ ทั้งที่เป็นปัญหาของชาวบ้านที่ยังรอการแก้ไข รวมถึง ‘พลังพลเมือง’ ของคนเล็กคนน้อย ที่ลุกขึ้นมาดูแลจัดการท้องถิ่นของตัวเอง สะท้อนความหวัง--พลังของคนเล็กคนน้อย เพื่อยืนยันถึง 'คุณค่า' ของทุกชีวิตที่ต้องการจะดำรงอยู่อย่างปกติสุข

สารคดีโทรทัศน์ตอน " คุณค่าของลมหายใจ [สื่อ-สาน-สันติ] " ออกอากาศเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2559 ในรายการชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
 

คลิกที่ภาพเพื่อรับชมย้อนหลัง >>

#OnAir19June2016

#SpotPromote