ประชาชนกว่าหมื่นคนจาก 14 จังหวัดภาคใต้ ร่วมฉลองเมาลิดจังหวัดยะลา

Benar News Thai's picture

ประชาชนกว่าหมื่นคนจาก 14 จังหวัดภาคใต้ ร่วมฉลองเมาลิดจังหวัดยะลา

ทีมข่าวเบนาร์นิวส์
ยะลา
 
 
  TH-festival-1000
  พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 (ชุดเครื่องแบบ) และนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี (คนนั่ง) ร่วมเปิดงานเมาลิดกลางจังหวัดยะลาสู่อาเซียน ครั้งที่ 3 วันที่ 6 มีนาคม 2560
   เบนาร์นิวส์
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ในวันจันทร์ (6 มีนาคม 2560) นี้ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา และองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ร่วมกันจัดงาน “เมาลิดกลางจังหวัดยะลาสู่อาเซียน ครั้งที่ 3” โดยงานเมาลิดครั้งนี้เป็นงานประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1438 มีประชาชนจาก 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมกว่า 1 หมื่นคน ภายในงานมีกิจกรรมทางวิชาการ และนิทรรศการเกี่ยวกับศาสนาอิสลามด้วย

  งานเมาลิดกลาง ซึ่งเป็นวันที่มีกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองวันประสูติของท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซล.) เพื่อศึกษาและเผยแพร่จริยวัตร และคำสอนของท่านศาสดา ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างพี่น้องมุสลิม ที่จัดขึ้นในจังหวัดยะลาครั้งนี้ จัดขึ้นที่หอประชุมสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา ต.ท่าสาป อ.เมือง จ.ยะลา มี พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานเปิดงาน มีนายอาศิส  พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตประธานรัฐสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานราชการต่างๆ เข้าร่วม

  พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวในการเปิดงานว่า รู้สึกยินดีที่ได้ร่วมงานเมาลิดกลางจังหวัดยะลา และเชื่อว่าการจัดงานครั้งนี้จะเป็นแสดงถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ภาคใต้ด้วย

  “การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่นของพี่น้องชาวไทยมุสลิม เพราะพระมหาคัมภีร์อัลกุรอ่านเป็นบทบัญญัติที่ท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล.) ได้รับการประทานมาจากพระผู้เป็นเจ้า นำศาสนธรรมให้มุสลิมได้ประจักษ์ถึงแนวทางการประพฤติปฏิบัติ ให้บรรลุถึงความสุขความเจริญในชีวิต การนำหลักธรรมคำสอนของศาสนา ตลอดจนจริยวัตรของท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล.) มาศึกษา เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องและเคร่งครัด และเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ” พล.ท.ปิยวัฒน์กล่าว

  พล.ท.ปิยวัฒน์ ระบุเพิ่มเติมว่า เชื่อว่าพลังความศรัทธาในศาสนาจะเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการนำสันติสุขมาสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

  ขณะเดียวกัน นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลากล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดยะลา และเชื่อว่าชาวยะลาจะมีความสุขกับการร่วมงาน และจังหวัดยะลาจะได้รับผลดีจากเศรษฐกิจที่คึกคัก

  “การจัดงานเมาลิดกลางจังหวัดยะลาสู่อาเซียน และการทดสอบการอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน 14 จังหวัดภาคใต้ ถือเป็นงานใหญ่ เป็นงานที่มีความสำคัญ และเป็นงานที่เป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดยะลา เพื่อนำความสุขมาสู่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยะลา คาดจะมีเงินสะพัดหลายสิบล้าน” นายดลเดชกล่าว

  นายหะยีสะมะแอ ฮารี ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลากล่าวว่า กิจกรรมเมาลิดกลางครั้งนี้ จะจัดต่อเนื่องเป็นเวลา 10 วัน โดยเชื่อว่าจะช่วยสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน และส่งเสริมแนวทางปรองดองในพื้นที่ได้

  “กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น 10 วัน 10 คืน ระหว่างวันที่ 5-14 มีนาคม 2560 เพื่อเฉลิมฉลองสรรเสริญในโอกาสวันประสูติ และรำลึกถึงเกียรติประวัติคุณงามความดีของท่านศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล.) ที่ได้บัญญัติไว้ในคัมภีร์อัลกรุอาน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำศาสนา สัปบุรุษ และหน่วยงานภาครัฐ ในการที่จะสร้างความเข้าใจ ความปรองดอง สมานฉันท์ อันจะนำไปสู่การสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างยั่งยืน” นายหะยีสะมะแอกล่าว

  งานเมาลิดกลางจังหวัดยะลาสู่อาเซียน ครั้งที่ 3 จะมีกิจกรรมสำคัญประกอบด้วย การทดสอบอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน ประเภทเยาวชน ชาย-หญิง 14 จังหวัดภาคใต้  การแข่งขันทางวิชาการ เช่น การแข่งขัน อ่านบัรซันยี การแข่งขันบรรยายธรรม การแข่งขันพรรณนาโวหาร การแข่งขันอาซาน การแข่งขันตอบปัญหาทางศาสนา  และการแข่งขันขับร้องเพลง อนาซีด มีการจัดแสดงนิทรรศการของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ชมรมตาดีกา และสถาบันปอเนาะ จังหวัดชายแดนใต้ และการจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด สินค้าโอทอป และสินค้ามุสลิม

   

  เผยแพร่ครั้งแรกที่ http://www.benarnews.org/thai/news/TH-deepsouth-festival-03062017134240....

   

  Thai