ประมวลภาพสมัชชาสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2017 PA(T)TANI PEACE ASSEMBLY 2017 "พลังประชาสังคม พลังสันติภาพ"

สภาประชาสังคมชายแดนใต้'s picture

 

ประมวลภาพสมัชชาสันติภาพชายแดนใต้/ปาตานี 2017 PA(T)TANI PEACE ASSEMBLY 2017 "พลังประชาสังคม พลังสันติภาพ"

18 มีนาคม 2560

ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

ภาพโดย

อิมรอน ซาเหาะ กรรมการฝ่ายวิชาการและการสื่อสาร สภาประชาสังคมชายแดนใต้

ฮัสซัน โตะดง โรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ (DSJ) / สำนักข่าวซีนารัน

 

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 9 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 10 คน, ผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ฝูงชน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 5 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, ฝูงชน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ฝูงชน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ หน้าจอ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และ หน้าจอ

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน

 

Thai