ประมวลภาพ พิธีเปิดสถาบันปาตานีเพื่อการวิจัยและพัฒนามนุษย์ (INSANI)

อับดุลเราะมัน มอลอ's picture

 

ประมวลภาพ พิธีเปิดสถาบันปาตานีเพื่อการวิจัยและพัฒนามนุษย์ (INSANI)

18 มีนาคม 2560

ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี

 

 

ที่มา facebook : Abdulrohman Bin Haji Daud

(อับดุลเราะมัน มอลอ

ฝ่ายประสานงาน และข้อมูล สถาบันปาตานีเพื่อการวิจัยและพัฒนามนุษย์)

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เปิดสถาบัน INSANI พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถนักวิชาการปาตานีสู่ความเป็นเลิศ

 

Thai