แถลงสภาประชาสังคมชายแดนใต้ ครั้งที่ 1/2560 เรื่อง ท่าทีต่อเหตุระเบิดที่ห้างบิ๊กซีปัตตานีและความมุ่งมั่นสร้างสันติภาพ

สภาประชาสังคมชายแดนใต้'s picture

แถลงการณ์สภาประชาสังคมชายแดนใต้ ฉบับที่ 1/2560

เรื่อง ท่าทีต่อเหตุระเบิดที่ห้างบิ๊กซีปัตตานีและความมุ่งมั่นสร้างสันติภาพ

 

            เมื่อเวลาประมาณ 14.00 น ของวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เกิดเหตุระเบิดขึ้นสองครั้งในพื้นที่ของห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาปัตตานี โดยหนึ่งในนั้นเป็นระเบิดแสวงเครื่องที่ประกอบกับรถยนต์ที่เชื่อว่าปล้นชิงมา เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 61 ราย ในจำนวนนี้มีบาดเจ็บสาหัส 4 ราย ซึ่งรวมถึงเด็กอายุ 2 ขวบด้วย ทั้งนี้ ในจำนวนผู้บาดเจ็บทั้งหมด มีเด็กและเยาวชนรวมอยู่ทั้งสิ้น 11 ราย และมีผู้หญิงมากถึง 43 ราย หรือประมาณร้อยละ 80 นอกจากผลกระทบข้างต้นแล้ว เหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าอันเป็น “พื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัย” ซึ่งผู้คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติและศาสนา ต่างร่วมใช้ประโยชน์ร่วมกันนั้นสร้างผลสะเทือนต่อความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยอย่างมาก เสียงสะท้อนจากผู้ได้รับผลกระทบและบรรดาแถลงการณ์จากกลุ่มประชาสังคมต่างๆ สะท้อนความจริงข้อนี้ได้เป็นอย่างดี

            สภาประชาสังคมชายแดนใต้ซึ่งเป็นองค์กรพื้นที่กลางของกลุ่มประชาสังคมในพื้นที่ความขัดแย้งแห่งนี้ขอแสดงจุดยืนต่อกรณีดังต่อไปนี้

1.     เราขอแสดงความเสียใจและความเห็นอกเห็นใจต่อผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ ในฐานะที่เป็นมิตรผู้ร่วมชะตากรรมที่อยู่ท่ามกลางความรุนแรงทางการเมืองมาตลอดระยะเวลาหลายปี เราขอร้องขอความเมตตาจากพระผู้เป็นเจ้าให้พิทักษ์ปกป้องชีวิตของพลเรือนผู้บริสุทธิ์จากความชั่วร้ายทั้งปวง

2.     จากข้อเท็จจริงที่ปรากฏ เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เพียงแต่ละเมิดกฎหมายของบ้านเมืองเท่านั้น หากแต่ยังละเมิดหลักการของกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอีกด้วย ปฏิบัติการทางการทหารที่มุ่งกระทำต่อพลเรือนดังกล่าวนี้ ต่อให้มีจุดมุ่งหมายที่ดีงามมากน้อยเพียงใด แต่ก็ยังขัดแย้งอย่างสำคัญกับหลักการในทุกศาสนาอีกด้วย  

3.     เราขอเรียกร้องให้ฝ่ายต่างๆ ที่พยายามผลักดันกระบวนการสันติภาพที่กำลังดำเนินอยู่ในทุกระดับมีความมุ่งมั่นและ ยืนหยัดต่อสิ่งที่กำลังทำอยู่ เพื่อให้สามารถบรรลุถึงทางออกที่เห็นพ้องต้องกันได้ในอนาคต สภาประชาสังคมชายแดนใต้จะขอสนับสนุนและเคียงข้างการดำเนินการดังกล่าวของทุกฝ่ายอย่างจริงจัง หนักแน่น และมั่นคง

4.     จากเหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนความไร้ซึ่งอำนาจต่อรองของผู้กระทำการ ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจำเป็นที่ต้องเปิดและขยาย “พื้นที่การเมือง” ให้เสียงที่แตกต่างสามารถปรากฏตัวขึ้นมาเพื่อสนทนาถึงความคับข้องใจและความคาดหวังร่วมกัน ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้มีการใคร่ครวญถึงวิธีการใช้ความรุนแรงอย่างมีเหตุผล รอบด้าน และรัดกุม สภาประชาสังคมชายแดนใต้ขอเน้นย้ำให้ฝ่ายต่างๆ เห็นความสำคัญของ “พื้นที่การเมือง” ซึ่งไม่เพียงแต่เอื้อให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินเท่านั้น หากแต่ยังต้องเป็นพื้นที่ซึ่งเปิดกว้างต่อเสียงของประชาชนพลเรือนที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงอีกด้วย

 

เชื่อมั่นในพลังประชาชน เชื่อมั่นในพลังสันติภาพ

สภาประชาสังคมชายแดนใต้

10 พฤษภาคม 2560

Thai