บทสะท้อนงานประชุมนานาชาติเพื่อความเป็นเอกภาพของอุมมะฮฺอิสลาม ครั้งที่ 4 (1)

Baitulhikmah's picture

 

International Ijtima for Ummah Solidarity Asia region 2017 (1/3)

A Role of Muslim Scholars for Ummah

 

 

เมื่อวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2017 ทางสมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย ยมท. ซึ่งนำโดยนายกสมาคมฯ ได้เดินทางไปร่วมงานประชุม ‘อัล อิจญฺติมาอฺ อัล อาละมียฺ ลิ วะหฺดะฮฺ อัล อุมมะฮฺ’ (International Ijtima’ for Ummah Solidarity ‘Asia region’) หรืองานประชุมนานาชาติเพื่อความเป็นเอกภาพของอุมมะฮฺ อิสลาม ครั้งที่ 4 ณ โกตาบารู รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย

งานประชุมนานาชาติครั้งนี้ได้เชิญองค์กรจากต่างประเทศต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากสหภาพนักปราชญ์มุสลิมนานาชาติ ญะมาอัตอิสลาม ปากีสถาน พรรคสะอีดแห่งตุรกี สมาคมฮิเราะอฺเพื่อการศึกษาแห่งเนปาล องค์กรเพื่อวัฒนธรมปาเลสไตน์แห่งมาเลเซีย ฯลฯ เพื่อร่วมแลกปลี่ยนพูดคุยในหัวข้อ “ความเป็นเอกภาพของอุมมะฮฺอิสลาม”

ในช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม ซึ่งเปิดพิธีอย่างเป็นทางการโดย Ustaz Dato' Bentara Kanan Haji Ahmad Yaakob มุขมนตรีแห่งรัฐกลันตัน ท่านกล่าวว่า “เราพร้อมที่จะให้พื้นที่แห่งนี้เป็นตัวขับเคลื่อนในการสร้างความเป็นเอกภาพของอุมมะฮฺ เพราะสาเหตุหลักของความอ่อนแอของอุมมะฮฺเรานั้นคือความแตกแยก อุมมะฮฺของเราต้องประสบปัญหากับเรื่องนี้มายาวนานและเราจะต้องร่วมมือกันในการก้าวข้ามปัญหานี้ และทุกคนคือส่วนสำคัญทั้งหมดในการนำความเป็นเอกภาพมาสู่อุมมะฮฺของเรา”

จากนั้น Dato' Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Bin Haji Awang ได้ขึ้นปราศรัยในหัวข้อ “บทบาทของอุลามาอฺที่มีต่ออุมมะฮฺ” ซึ่งท่านกล่าวว่า “จำเป็นที่เราจะต้องแนะนำอิสลามในรูปแบบของการใคร่ครวญ (ตะฟักกุร ฟิ-ด ดีน) และนี่เป็นบทบาทของอุลามาอฺ หากคำสอนอิสลามได้รับการใคร่ครวญอย่างลุ่มลึก แนวคิดอิสลาโมโฟเบียจะถูกกีดขวางออกไป อย่างไรก็ตามแนวคิดนี้ไม่ใช่แค่เพียงเป็นการนั่งล้อมวงกางตำรา (ตะลักกี) เพียงอย่างเดียว แต่จะต้องตามมาด้วยความความร่วมมือของมุสลิมในฐานะที่เป็นการงานอิสลาม” เป็นอันเสร็จสิ้นโปรแกรมรอบเช้าของวันนี้

ผู้คนในพื้นที่ต่างให้ความสำคัญกับงานครั้งนี้เป็นอย่างมาก สังเกตได้จากการเตรียมงานที่มีความพร้อมทุกภาคส่วน บรรยากาศโดยรวมเต็มไปด้วยความคึกคัก มีออกร้านค้าและบูธแสดงต่าง ๆ รอบ ๆ พื้นที่ประชุม ซึ่งนับว่าได้รับความสนใจจากผู้คนทั้งคนในพื้นที่เองและองค์กรต่าง ๆ จากประเทศที่เดินทางร่วมงานครั้งนี้กันอย่างคับคั่ง นั่นแสดงให้เห็นถึงความร่วมไม้ร่วมมือบนความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่จะขับเคลื่อนภารกิจสำคัญเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ดั่งที่ตั้งไว้

ทางสมาคมฯ นับว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานประชุมนานาชาติครั้งนี้ซึ่งได้เรียนรู้และได้ประสบการณ์มากมายเพื่อที่จะนำไปใช้กับการทำงานขององค์กรต่อไป …

 

Kota Bharu, 20 - 22 July 2017 - Young Muslim Association of Thailand (YMAT), the group led by YMAT president traveled to the 4th International Ijtima’ for Ummah Solidarity (Asia region) at Kelantan, Malaysia.

A number of Islamic organizations and movements were invited to the conference, including representatives from International Union of Muslim Scholars (IUMS), Jamaat e Islami Pakistan, Saadet Party Turkey, Al-Hira Educational Society Nepal, Palestine Cultural Organization Malaysia, and etc. -- were gathered to discuss on topic “Ummah Solidarity”.

The conference officially began with an opening speech by Ustaz Dato' Bentara Kanan Haji Ahmad Yaakob, “We are ready to have this region (Kelatan) as a driving force to work for ‘Ummah Solidarity’ because the main cause of the weakness of Muslim Ummah is division among ourselves. Our Ummah has suffered this ailment for too long. We need to work together to overcome this chronic problem. We all are the key parts to bring the unity back to our Ummah – to bring back as one nation solidarity” said Ustaz Dato' Bentara Kanan Haji Ahmad Yaakob.

Afterward, Dato' Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Bin Haji Awang respectively addressed speech on topic “A Role of Muslim Scholars for Ummah”, he said “We need to introduce Islam as a form of pondering and contemplation (tafakkur fi-d din). This is the role for Muslim Scholars. If the Revealed Book has deeply reached out to all Muslims, the stream of Islamophobia will be eliminated. However, this is not merely the traditional circle of Islamic studies, but we need to work together as Muslims in the service of Islam for all human beings”.

The regional people who live in the city had very much paid attention to such a significant event. The overall atmosphere was filled with vigorous and warm welcoming -- around with exhibition, shops, and booths. The conference interested people who live in the area and those overseas to come and join the ceremony. A large amount of crowded participant showed that the mission to drive for ‘Ummah Solidarity’ in sha Allah will meet its objectives.

The Young Muslim Association of Thailand (YMAT) is honored and appreciated to be a part of this meaningful conference. And this historic experience we learned from brothers and sisters around the world will drive us to keep on moving our contribution to our community at best.

 

 

ที่มา : Young Muslim Association of Thailand - YMAT

 

Thai