สหภาพนักปราชญ์มุสลิมนานาชาติ (IUMS) เรียกร้องให้ประชาชาติอิสลามร่วมสนับสนุนอัลอักศอฯ

Baitulhikmah's picture

 

สหภาพนักปราชญ์มุสลิมนานาชาติ (IUMS) เรียกร้องให้ประชาชาติอิสลามร่วมสนับสนุนอัลอักศอ

และเน้นย้ำถึงความสำคัญในความพยายามทุกวิถีทางเพื่อปกป้องอัลกุดส์ อัชชะรีฟ

 

เนื่องในความทรงจำกว่าครึ่งศตวรรษของโศกนาฏกรรมนักบะฮฺ ณ ดินแดนปาเลสไตน์

มวลการสรรเสริญและการขอบคุณทั้งหลายเป็นสิทธิของอัลลอฮฺ และขอความศานติและความจำเริญจงมีแด่ผู้นำสาส์นของพระองค์ ท่านนบีมุฮัมมัด แด่ครอบครัวของท่าน เหล่าศอฮาบะฮฺของท่าน และผู้ที่ปฏิบัติตามแนวทางของท่าน

สหภาพนักปราชญ์ฯ (IUMS) ต้องขอแสดงความเสียใจต่อการดำรงอยู่ของไซออนิสต์ ผู้แย่งชิงดินแดนแห่งความจำเริญ ดินแดนปาเลสไตน์ บวกกับความพยายามที่จะเคลื่อนย้ายและระดมประชากรชาวยิวจำนวนกว่าล้านคนทั่วทั้งโลกเข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็นพลเมืองยึดครอง ณ ดินแดนปาเลสไตน์

สหภาพนักปราชญ์ฯ ย้ำว่าอัลอักศอ กรุงเยรูซาเล็ม และอัตลักษณ์ความเป็นอิสลามของปาเลสไตน์ยังคงเป็นแหล่งที่มาของแรงบันดาลใจและการเคลื่อนไหวตลอดจนเป็นแรงผลักดันสำหรับการต่อต้านการยึดครอง ... นับตั้งแต่การปฏิวัติครั้งแรกในปาเลสไตน์ คือการปฏิวัติอัลบุรอกในอัลกุดส์ ซึ่งมัสญิดอัลอักศอถือว่าเป็นสถานที่เริ่มต้นที่ช่วยปลุกฟื้นจิตวิญญาณแห่งอิสลามในปี 1933 รวมถึงการปฏิวัติครั้งสำคัญในปี 1936-39 และการลุกฮือ ‘อินติฟาเฎาะฮฺ’ ในปี 1987

ทางสหภาพนักปราชญ์ฯ ขอเน้นย้ำถึงประเด็นสำคัญที่ต้องร่วมกันพิจารณาดังต่อไปนี้:

1. สหภาพนักปราชญ์ฯ เรียกร้องให้ชาว ‘มักดิสียีน’ (พลเมืองชาวบัยตุลมักดิสหรือชาวเยรูซาเล็ม) ร่วมกับชาว ‘ปาเลสไตน์’ ผู้มีเกียรติทุกท่านให้คงปักหลักตั้งมั่นต่อไปในเขตพื้นที่มัสญิดอัลอักศอและบัยตุลมักดิสเพื่อปกป้องสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จากเหตุการณ์อันอัปยศอดสูที่กระทำโดยเจ้าหน้าที่ยึดครองและกลุ่มชาวยิวหัวรุนแรง

2. สหภาพนักปราชญ์ฯ ขอให้โลกอิสลามทั้งหมดทั้ง ผู้ปกครองและประชาชน แสดงความรับผิดชอบในการพิทักษ์คุ้มครองอัลกุดส์และอัลอักศอ พร้อมเรียกร้องให้ประเทศอาหรับและประเทศมุสลิมทั้งหมดถือภาระรับผิดชอบทางประวัติศาสตร์ของตนด้วยการปกป้องกิบละฮฺทั้งสอง และปกป้องมัสญิดที่สำคัญเป็นลำดับสามในศาสนาอิสลาม และปกป้องเหล่าผู้ดำเนินตามแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม

3. สหภาพนักปราชญ์ฯ เรียกร้องไปยังองค์กรระหว่างประเทศที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม ให้สนับสนุนชาวเยรูซาเล็มและชาวอัลกุดส์ในการปกป้องมัสญิดอัลอักศอจากความละโมบของเจ้าหน้าที่ยึดครองชาวไซออนิสต์และชาวยิวหัวรุนแรง

4. สหภาพนักปราชญ์ฯ เรียกร้องให้ชาวปาเลสไตน์ทุกฝ่ายมุ่งมั่นสร้างความเป็นเอกภาพและความสามัคคีให้อยู่เหนือความแตกต่างเพื่อปกป้องปาเลสไตน์และดินแดนศักดิ์สิทธิ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมัสญิดอัลอักศอ นอกเหนือจากนี้ทางสหภาพนักปราชญ์ฯ ได้ร้องขอต่อประชาชนที่มีจิตสำนึกทุกท่านที่อาศัยอยู่ในโลกนี้ร่วมต่อสู้เพื่อความยุติธรรมให้กับชาวปาเลสไตน์ และสนับสนุนให้ยุติการยึดครองและการปิดล้อมประชาชนชาวกาซ่าที่ไร้ความชอบธรรมนี้

“และอัลลอฮฺทรงเป็นผู้พิชิต(มีอำนาจควบคุม)กิจการของพระองค์ แต่ทว่าส่วนใหญ่ของมนุษย์นั้นไม่รู้”

(สูเราะฮฺ ยูสุฟ 12:21)

 

ชัยค์ ดร. ยูสุฟ อัล เกาะเราะฏอวีย์

ประธานสหภาพนักปราชญ์มุสลิมนานาชาติ

ชัยค์ ดร. อะลี มุฮียุดดีน อัล กุเราะฮฺดาฆีย์

เลขาธิการสหภาพนักปราชญ์มุสลิมนานาชาติ

 

 

IUMS calls on the Islamic nation to support Al-Aqsa

and stresses on the exertion of all possible efforts to protect Al Quds Al Sharif

 

In the memorial of half a century of the Palestine Nakba

Praise be to ALLAH and prayers and peace be upon the Final Messenger of Allah; Muhammad, and upon his family and companions and those who followed his guidance, and after

IUMS which deplores the continued existence of the Zionist entity, the usurper of the blessed land Palestine, and seeks to displace the remaining of its population and the mobilization of millions of Jews in the world, to make them residents of the settlements and raped on the occupied land Palestine.

It stresses that al-Aqsa, Jerusalem and the Islamic identity of Palestine remain a source of inspiration and mobilization, and a constant catalyst for resistance… Since the first revolution in Palestine was in Al-Quds, the first revolution in all of Palestine was the Al-Buraq revolution in Al-Quds. The Al-Aqsa Mosque was a basic starting point, and the Islamic spirit was present in the 1933 uprising, in the Great Revolution of 1936-39, and in the 1987 uprising.

The Union therefore emphasizes the following points:

1. Calls on the Maqdisiyeen (Jerusalemites) and all honorable Palestinians to continue their stay in Al Aqsa Mosque and Beit Al-Maqdis, to protect them from the scandals of the occupation authorities and extremist Jewish groups.

2. The Union holds the Islamic World - the rulers and peoples – the responsibility for the protection of Al-Quds and Al-Aqsa, and calls on the Arab and Islamic countries to assume their historic responsibility to protect the first two Qiblas, and the third largest mosque in Islam, and the Apostle of the Prophet peace be upon him.

3. The Union calls upon the international organizations concerned with human rights and the protection of the human heritage to support the Jerusalemites in defending the Aqsa Mosque and protecting it from the greed of the Zionist occupation authorities and extremist Jewish groups.

4. The Union calls on all Palestinian factions to strive for unity, unity and overcoming differences in order to protect Palestine and its holy sites, in particular the Al-Aqsa Mosque. He also appeals to all people of conscience living in the world to work for the support of the just Palestinian cause and to lift the unjust siege on the people of Gaza.

(And ALLAH has full power and control over His Affairs, but most of men know not)

 

Dr. Yusuf Al-Qaradawi IUMS President

Dr. Ali Muhiuddin Qara Daghi

General Secretary

 

 

ที่มา : Young Muslim Association of Thailand - YMAT

 

Thai