ของเล่นพื้นบ้านในดุซงรามันห์

Harapankampong's picture

ของเล่นพื้นบ้านในดุซงรามันห์

                      กิจวัตรของคนรามันห์สมัยก่อนจะผูกพันธ์และอาศัยอยู่ในดุซงไม่ว่าจะเป็นการทำอาชีพ  การหาเสบียงจุนเจือครอบครัว หรือ การพักผ่อน ทำให้พวกเขามีเวลาอยู่ในดุซงค่อนข้างมาก ซึ่งเวลาเหล่านั้นทำให้พวกเขาสามารถคิดค้นของเล่นพื้นบ้านจากวัตถุดิบในดุซงเพื่อสร้างความสนุกและความเพลิดเพลินแก่เขาในย่ามว่าง อีกทั้งสมัยก่อนชาวบ้านส่วนใหญ่จะมีฐานะค่อนข้างลำบาก หากต้องการซื้อของเล่นจะต้องใช้เงินในการซื้อของเล่นนั้นมา

                      วันนี้ขอนำเสนอของละเล่นพื้นบ้านเพียง 5 ชนิดเสียก่อน เพื่อที่ท่านผู้อ่านหลายท่านสนใจ ที่ต้องการจะประดิษฐ์ของเล่นเหล่านี้ให้กับ ลูก และ หลาน ได้เล่นเพื่อดึงดูดความสนใจมากกว่า โซเซียล นะคะ

ชื่อของเล่น

ส่วนที่นำมาใช้ทำของเล่น

ชื่อต้นไม้

วิธีการทำ

วิธีการเล่น

ประโยชน์

เรือพาย

กากมะพร้าว

ไม้ไผ่

 

ต้นมะพร้าว

ต้นไม้ไผ่

เลากากมะพร้าวให้มีรูปร่างโค้ง แล้วเลาไม้ไผ่ชิ้นเล็กๆ สองชิ้น เพื่อมาต่อที่เรือให้เป็นไม้พาย แล้วผูกเชือกท้ายเรือเพื่อดึงมาเวลาโยนลงน้ำ

ปล่อยตามทิศทางลม แต่ข้อควรระวังอย่าเล่นบริเวณน้ำลึก

สามารถสร้างความเพลิดเพลินแก่ผู้เล่นได้

เรือใบ

กากมะพร้าว

กลาบมะพร้าว

ไม้ไผ่

ต้นมะพร้าว

ต้นไม้ไผ่

เลากากมะพร้าวให้มีรูปร่างโค้ง แล้วเลาไม้ไผ่ชิ้นเล็กเพื่อมาต่อให้เป็นหางเสือ แล้วตัดกลาบมะพร้าวให้เป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสเพื่อมาต่อกับไม้ไผ่ให้เป็นใบเรือ

ปล่อยตามกระแสน้ำ

สามารถสร้างความเพลิดเพลินแก่ผู้เล่นได้

วัวชน

กากมะพร้าว

กะลามะพร้าว

ไม้ไผ่

ต้นมะพร้าว

ต้นไม้ไผ่

เลากากมะพร้าวให้เป็นโค้งแล้วเลากะลามะพร้าวให้เป็นรูปจันทร์เสี้ยวสองอัน เพื่อให้เป็นเขาวัว แล้วเลาไม้ไผ่สองอันติดข้างล่างเพื่อเป็นขาของมัน

เล่นชนกันสองคน ชนจนกว่าเขาของผู้ต่อสู้จะหัก หรือหลุดไป ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหลุดก่อน ฝ่ายนั้นแพ้

สร้างความไหวพริบให้กับผู้เล่น และสร้างเรียนรู้ให้กับผู้เล่นในการหาวิธีการเลาไม้ไผ่เพื่อให้เขาวัวมีความแข็งแรง ไม่หลุดง่ายๆ

ว่าว

ใบต้นกาโละ

ต้นกาโละ

นำใบกาโละที่ใหญ่และมีความแข็งแรงมาต่อกับเชือกว่าวสามมุมเพื่อให้สามารถดึงเป็นว่าวและเล่นตามลมได้

ให้ดึงว่าวตามลม แล้ววิ่งเพื่อให้ว่าวนั้นขึ้นสูง ซึ่งว่าวจะขึ้นก็ต่อเมื่อมีลม

สร้างความสนุกสนานและเพลิดเพลิน

หนังตะลุง

ใบมะปราง

ก้านกล้วย

ต้นมะปราง

นำใบมะปรางที่ใหญ่แล้วนำมาฉีกให้เป็นตัวละคร แล้วนำก้าวกล้วยมาขึงกับผ้า แล้วก่อไฟข้างๆแล้วเชิดใบมะปรางที่ประดิษฐ์ไว้

เชิดใบมะปรางแล้วมีบทพูดให้เป็นละคร

สร้างจินตานาการให้กับผู้เล่น และผู้ชมได้

 

 

 

 

 

                                                                           ว่าว

                                                                         เรือพาย

 

                                                                             เรือใบ

                                                                            วัวชน 

                                                                               เมาะกำลังทำว่าว 

                                                                                  ทุกคนกับแผนที่เดินดินของเล่นในดุซง

Thai