ไม้กวาดดอกหญ้า เล่อค่ากาบัง

Harapankampong's picture

ประวัติความเป็นมาของการทำไม้กวาดดอกหญ้า

"ไม้กวาดดอกหญ้าของกาบังมีความทนทาน แข็งแรงไม่เหมือนใคร "ป้ากิ้มเลื่อน ประธานกลุ่มไม้กวาดบ้านบาละอำเภอกาบัง 

                  ไม้กวาดดอกหญ้าเริ่มเข้ามในอำเภอกาบัง ตำบลบาละ เมื่อ พ.ศ. 2527 โดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโดยความรู้ความสามารถในการทำไม้กวาด ป้ากิ้มเลื่อนที่เป็นผู้รวมกลุ่มได้เรียนรู้จากพ่อและแม่ที่ปัตตานี ในสมัยนั้นวัถตุดิบในการทำไม้กวาดดอกหญ้าสามารถหาได้จากชุมชน ไม่ต้องซื้อ ซึ่งการทำไม้กวาดตอนนั้นราคาอยู่ที่ ด้ามละ 10 บาท

                เมื่อปีพ.ศ. 2534 เกษตรกรเข้ามาในหมู่บ้านให้เลือกหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ตอนนั้นที่กลุ่มเกษตรเข้ามามีผลิตภัณฑ์หลายอย่างในชุมชนที่ชาวบ้านทำ แต่กลุ่มของคุณป้าได้เลือกเสนอ ไม้กวาดดอกหญ้าเป็นหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ เหตุผลที่เลือกไม้กวาดดอกหญ้าเป็นหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์เพราะว่า ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว สถานที่ราชการ โรงเรียน หรืออื่นๆ ก็จำเป็นที่จะต้องมีไม้กวาด อีกทั้งไม้กวาดดอกหญ้าของกาบังมีความทนทานและแข็งแรง

                เมื่อปีพ.ศ. 2554-2556 พัฒนากรชุมชนได้นำเสนอไม้กวาดดอกหญ้าเป็นโอท็อปของชุมชนจนได้ดาวมา 2 ดาว

                เมื่อปีพ.ศ. 2557-2558 ได้มีการพัฒนาสินค้ามากขึ้นจนได้ดาวระดับ 3 ดาว

                เมื่อปี พ.ศ.2550 ได้ประกาศให้คนในชุมชนนำดอกหญ้ามาขายให้กับกลุ่ม เพราะสมาชิกในกลุ่มเริ่มที่จะมีอายุมากขึ้นเรื่อยๆจึงไม่สามารถที่จะเข้าไปหาดอกหญ้าในป่าด้วยตัวเอง ซึ่งตอนนั้นได้รับซื้อ 100 ก้าน 30 บาท แต่ปัจจุบันราคาเริ่มเพิ่มขึ้นจาก 100 ก้าน เป็น 50 บาท

                เมื่อปี 2559 ได้พัฒนาสินค้ามากขึ้นจนได้ดาว 4 ดาว

ปัจจุบันสมาชิกในกลุ่มมีสมาชิกทั้งหมด 15 คน ล้วนเป็นผู้สูงอายุ ซึ่งเหตุผลที่หลายๆคนยังอยู่ในกลุ่มเพราะต้องการสืบทอดภูมิปัญญานี้ให้กับลูกหลานของหมู่บ้านโดยการไปเป็นวิทยากรในโรงเรียน ในงานวัฒนธรรมของจังหวัด และสร้างรายได้เสริมให้กับตนเอง

 

ขั้นตอนการทำ

1.    ควรเก็บดอกหญ้าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน

2.    ควรเลือกเก็บดอกหญ้าที่มีสีเขียวอ่อน

3.    นำดอกหญาที่เก็บไปผึงแดดให้แห้งประมาณ 1-2 วัน

4.    นำดอกหญ้าที่แห้งแล้วไปทุบเพื่อให้ส่วนที่เสียของดอกหญ้าหลุดออกไป

5.    นำดอกหญ้าที่ผ่านการทุบแล้ว นำไปตากแดดประมาณ 15 วัน ถ้าดอกหญ้ายังไม่แห้ง ไม่กรอบก็ต้องนำไปผึ่งแดดต่อจนดอกหญ้าแห้ง และ กรอบ

วัสดุและอุปกรณ์ในการทำไม้กวาดดอกหญ้า

1.    ดอกหญ้า

2.    เชือกไนล่อน

3.    ไฟแชค

4.    ยางรัดของ

5.    เข็มขนาดใหญ่

6.    ฆ้อน

7.    ไม้ประคองสำหรับดึงเชือกให้แน่น

วิธีการทำไม้กวาดดอกหญ้า

1.    นำดอกหญาที่ตากแห้งกรอบแล้วมาแกะก้านดอกหญ้าเพื่อนำมามัดรวมเป็นจุก

2.    หนึ่งก้านมะพร้าวจะประกอบไปด้วย 7 จุก

3.    เมื่อเรามัดได้ 7 จุกแล้วนำเชือกไนล่อนมัดจุกับก้านเข้าด้วยกัน

4.    ในแต่ละจุกจะมัดเชือกทั้งหมด 3 รอบเพื่อให้แน่น ไม้ให้ดอกหญ้าหลุดออกได้ง่าย

5.    นำก้านดอกหญ้ามาเสียบเพิ่ม ประมาณ 15ก้านเพื่อให้ไม้กวาดแข็งแรงและทนทานมากขึ้น

6.    นำเชือกไนล่อนมามัดก้านดอกหญ้าเข้าด้วยกัน ประมาณ 5 ช่วงของก้านดอกหญ้า โดยแต่ละช่วงจะมีระยะห่างเท่ากัน และเวลามัดจะมัดประมาณ 3-4 รอบ

7.    นำเชือกไนล่อน มาสอดและผูกก้านกับดอกหญ้าเพื่อทำที่แขวนจะได้สะดวกในการเก็บ

8.    ตกต่างปลายดอกหญ้าให้สวยงาม พร้อมใช้งาน

Thai