แถลงการณ์ สำนักปาตานีรายาเพื่อสันติภาพและการพัฒนา(LEMPAR) เรื่อง กรณีเจ้าหน้าที่ทหารพรานยิงนักศึกษา ม.อ.ปัตตานี

LEMPAR's picture
Wed, 2017-08-09 14:17 -- LEMPAR

แถลงการณ์

สำนักปาตานีรายาเพื่อสันติภาพและการพัฒนา(LEMPAR)

เรื่อง กรณีเจ้าหน้าที่ทหารพรานยิงนักศึกษามอ.ปัตตานี

เมื่อเวลาประมาณ 17.00 น. วันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2560 ทหารพรานชื่อ "สิบเอกปรีชา (ไม่ทราบนามสกุล) สังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 4422 อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี ได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่ นางสาวฮานาน ซูเดน นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ตำแหน่งเหรัญญิกคณะบริหารองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี บริเวณบ้านพักในเมืองปัตตานี

โดยมีข้อเท็จจริงจากการเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากนางสาวฮานาน ซูเดน ดังนี้

หลังจากนางสาวฮานาน ซูเดน ได้จอดรถจักรยานยนต์บริเวณบ้านพัก สิบเอกปรีชา ได้ขับรถยนต์มิตซูบีชิ ไทตัน สีขาว เฉี่ยวรถจักรยานยนต์ฟีโน่ของนางสาวฮานาน นางสาวฮานานจึงเดินออกมาดู และสอบถาม ว่าเกิดอะไรขึ้น ทันใดนั้นสิบเอกปรีชา ได้ใช้อาวุธปืนประจำกาย ยิงใส่นางสาวฮานาน 3 นัด แต่กระสุนพลาดเป้า นางสาวฮานานจึงรีบวิ่งหนีเข้าบ้านพัก

เพื่อนของนางสาวฮานานเล่าว่า ขณะที่กำลังจะจอดรถเข้าบ้านพัก ได้พบสิบเอกปรีชากำลังโวยวายอย่างบ้าคลั่ง พร้อมเอาปืนเล็งมาทางพวกเธอ และตะโกนว่า "ใครกล้าเข้ามา คิดว่านี้เป็นปืนปลอมหรอ!!!" พร้อมกับยิงปืนขึ้นฟ้า2 นัด

เหตุการณ์ครั้งนี้นอกจากจะทำให้ภาพพจน์ชื่อเสียงของกองทัพเสียหายแล้ว ยังส่งผลกระทบด้านลบบั่นทอนบรรยากาศสภาวะแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการสร้างสันติภาพชายแดนใต้อย่างมีส่วนร่วมกันกับทุกภาคส่วนโดยตรง ซึ่งในระดับนโยบายของความมั่นคงเองนั้น มุ่งหวังอย่างยิ่งที่จะให้สภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสันติภาพอย่างมีส่วนร่วมเกิดขึ้นจริงอย่างมีรูปธรรมผ่านการสนับสนุนให้มีโครงการต่างๆ

อนึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้หากภาครัฐในระดับนโยบายไม่พยายามดำเนินการให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายซึ่ง เป็นนักศึกษาด้วยแล้วนั้น ผลข้างเคียงที่ตามมาอย่างปฎิเสธไม่ได้ก็คือ "ทหารจะเข้าไปอยู่ในความรู้สึกนึกคิดของนักศึกษาว่าเป็นศัตรูกับนักศึกษา" อย่างเข้มข้นขึ้นจากเดิมเป็นทวีคูณ จนอาจถึงจุดหนึ่งที่นักศึกษาต้องมาประเมินศักยภาพตนเองในฐานะศัตรูกับทหารนั้น จะต้องต่อสู้ด้วยวิธีการใดถึงจะสมน้ำสมเนื้อ

ทั้งนี้ผลลัพธิ์ของวิธีคิดแบบนี้ของปัญญาชนนักศึกษาในอดีตคือในยุคสมัยของเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ก็ชัดเจนว่าการต่อสู้ที่จะพอทำให้นักศึกษารู้สึกมีศักยภาพในระดับที่เทียบเท่าได้บ้างกับทหารก็คือ "การหันหลังให้กับสันติวิธี" แล้วก็ "หันหน้าเข้าหากำลังวิธี"

เพื่อไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายไปกว่าที่เป็นอยู่เข้าทำนอง "น้ำผึ้งเพียงหยดเดียว" ถึงเวลาแล้วหรือไม่ที่ฝ่ายรัฐจะแสดงสปิริตเพื่อให้ประชาชนได้ไว้วางใจรัฐตามการเรียกร้องของรัฐเสมอมา โดยการอำนวยความยุติธรรมอย่างเป็นธรรมจริงๆให้กับประชาชน

สำนักปาตานีรายาเพื่อสันติภาพและการพัฒนา(LEMPAR) จึงขอเรียกร้องให้ภาครัฐให้ความเป็นธรรมกับนักศึกษาดังกล่าวในฐานะผู้เสียหายตามหลักมาตรฐานมนุษยธรรมในระดับสากลให้การยอมรับ เพื่อแสดงถึงรัฐให้ความสำคัญกับนโยบายมากกว่าความรู้สึกของผู้ใต้บังคับบัญชาที่กระทำผิดเพียงคนเดียว

ด้วยจิตรักสันติภาพและประชาธิปไตย

9 สิงหาคม 2560

สำนักปาตานีรายาเพื่อสันติภาพและการพัฒนา(LEMPAR)

 

Thai