บทสัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย กาญจนสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา จากหนังสือพิมพ์โฟกัสภาคใต้