ประมวลภาพเวทีเสวนาเปิดตัวและวิพากษ์หนังสือ "การอ่านเสริมสร้างชีวิต"

อับดุลเราะมัน มอลอ's picture

ประมวลภาพเวทีเสวนาเปิดตัวและวิพากษ์หนังสือ "การอ่านเสริมสร้างชีวิต"

14 สิงหาคม 2560 ณ ปาตานีเซ็นเตอร์

 

เปิดตัวและวิพากษ์หนังสือ "การอ่านเสริมสร้างชีวิต" เขียนโดย ดร.รอฆิบ อัลซัรยานี ร่วมเสวนาโดยนักวิชาการประจำสถาบันปาตานีเพื่อการวิจัยและพัฒนามนุษย์ (INSANI) 1.ผศ.ดร.มุฆตาร์ หะยีอับดุลกอเดร์2.ดร.มูฮัมหมัด หะยีฮาซัน 3.ดร.รุสลัน หะยีอับดุลมายิด และ 4.อุสตาซมุสฏอฟา กามาล หะยียะกูบ

 

 

ที่มา Patani Institute for Research and Human Development - Insani

 

Thai