Skip to main content

วิเคราะห์สถานการณ์ร้อนที่เทพา 19 สิงหาคม 2560

การที่ คชก.เห็นชอบอนุมัติผ่าน EHIA โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาอย่างรวบรัดรีบเร่ง คือสัญญาณชัดของการรวมพลังอำนาจรัฐ+อำนาจทุนบีบบี้ภาคประชาชน

เมื่อโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ถูก set zero จนทำให้ต้องเริ่มศึกษา
EHIA กันใหม่ ทำให้ทุนถ่านหินจึงต้องทุ่มเทสรรพกำลังรุกหนักที่เทพา บ่อนอก ท่าศาลา หัวไทร กระบี่ ก็ขึ้นไม่ได้ จึงเหลือเทพาที่ถือเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของถ่านหิน กฟผ.และทุนถ่านหิน จึงต้องสร้างให้ได้ มีกระบวนล็อบบี้ในระดับบนอย่างหนาแน่น รวมทั้งการทำมวลชนแจกสารพัดที่แจกได้ในพื้นที่ยิ่งกว่าช่วงเลือกตั้ง ใช้ทั้งอำนาจรัฐ อำนาจทุน รวมพลังเร่งรัดทุกขั้นตอน จนผ่าน คชก.อย่างไม่มีปี่มีขลุ่ย และเชื่อว่าจะมีการรีบดันให้ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและ ครม.ภายในเดือนสองเดือนนี้

เมื่อสัญญาณบุกของข้าศึกถ่านหินรุกคืบ ชาวบ้านเทพา ปัตตานี สงขลาและผู้รักสิ่งแวดล้อมรักความเป็นธรรมก็เริ่มขยับมาร่วมสู้ NGO ภาคใต้ได้ออกแถลงการณ์ประกาศสู้ยิบตาแล้ว กลุ่ม greenpeace ก็ออกแถลงการณ์สู้สุดตัว ชาวบ้านเทพานั้นสู้ไม่ถอยอยู่แล้ว กลุ่มนักวิชาการกำลังจะขยับ กลุ่มนักกฏหมายก็กำลังทำการบ้านเพื่อมองช่องทางทางกฏหมายในการหยุดโรงไฟฟ้าถ่านหิน กลุ่มสื่อก็พร้อมที่จะสื่อสารขยายผล กลุ่มศิลปิน กลุ่มองค์กรชุมชน กลุ่มนักศึกษา ทุกลุ่มรับรู้ถึงเสียงกลองศึกที่รัวอยู่ใกล้ ข้าศึกสีดำกำลังจะบุกยึดฐานที่มั่นเทพา ฐานที่มั่นสำคัญของภาคประชาชนภาคใต้ และในขณะเดียวกัันก็เป็นเป้าหมายที่สำคัญยิ่งของกลุ่มทุนในการสถาปนาโรงไฟฟ้าถ่านหินในประเทศให้จงได้ เทพาจึงเป็นยุทธภูมิที่ร้อนแรงแห่งยุคสมัยที่สุดในช่วงนี้

เทพานั้นมีความอุดมสมบูรณ์ทั้งด้านธรรมชาติและวัฒนธรรม เมื่อชาวบ้านยืดหยัดปกป้อง แต่รัฐและทุนยืนยันจะสร้างให้ได้ การละเมิดสิทธิชุมชน สิทธิมนุษยชนในพื้นที่จึงน่าจับตามองอย่างยิ่ง

เทพาจะหายนะหรืออุดมสมบูรณ์ต่อไป อยู่ที่คนไทยทั้งประเทศ หากสังคมไทยปล่อยให้พี่น้องเทพาคัดค้านด้วยสองมือสองขาอย่างโดดเดี่ยว เราจะได้เห็นหายนะของภาคใต้ตอนล่างในอีกไม่กี่ปีนี้อย่างแน่นอน แต่หากคนไทยร่วมปกป้องเฉกเช่นที่ร่วมปกป้องกระบี่ ภาคใต้จะใสสะอาดปลอดถ่านหินอย่างแน่นอนเช่นกัน

#เทพาน่าอยู่
#คัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา