วิทยาลัยประชาชนเปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตร "เตรียมการเจรจาสันติภาพ 1"