Skip to main content

 

เรากำลังเผชิญกับความท้าทายแห่งศตวรรษ เมื่อรัฐไทยพร้อมทำลายหลักการเพียงเพราะถ่านหิน

 

 

วันนี้ 30 สิงหาคม 2560 สผ.กระทรวงทรัพย์ฯ ยกทีมแถลงปกป้อง EHIA โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา ที่ผ่าน คชก.(คณะกรรมการชำนาญการ)ไปแล้วอย่างค้านกับความรู้สึกของผู้คน เป็น EHIA ฉบับที่ถูกตั้งคำถามและตรวจสอบมากที่สุดฉบับหนึ่งในประเทศไทย ผมมีความเห็นที่สำคัญที่สุด ที่ประชาชนคนไทยควรร่วมกันใคร่ครวญ

โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพานั้นได้ถูกเล่นแร่แปรธาตุด้วยเหตุผลทางเทคนิค (อ้างว่า คชก.โรงไฟฟ้าและ คชก.ท่าเรือเป็นคนละชุดกัน) จึงแยกเป็น EHIA โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาและ EHIA ท่าเรือขนถ่านหิน แยกออกจากกัน ทั้งๆที่แท้จริงคือโครงการเดียวกัน และวันนี้ EHIA โรงไฟฟ้าถ่านหินผ่าน คชก.แล้ว แต่ EHIA ท่าเรือขนถ่ายถ่านหินยังพิจารณาไปได้ครั้งสองครั้งเท่านั้นและยังไม่มีแนวโน้มว่าจะผ่านโดยง่าย เพราะทะเลเทพานั้นอุดมสมบูรณ์มาก หาดทรายก็สวยมาก และการศึกษา EHIA ท่าเรือขนถ่ายที่ทำส่ง สผ.นั้นมีจุดบกพร่องมาก

เมื่อเป็นเช่นนี้ กฟผ.และอาจรวมถึง สผ.และรัฐบาล จึงตั้งใจจะดัน EHIA โรงไฟฟ้าถ่านหินให้ ครม.อนุมัติก่อนเลย เพื่อจะได้สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินไปพลางๆโดยไม่รอ EHIA ท่าเรือที่ไม่ผ่านโดยง่าย นี่คือความหายนะเชิงหลักการของ สผ.หากจะดันทุรังส่งรายงาน EHIA โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาเข้าคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและ ครม.เพื่ออนุมัติในเร็ววันนี้ เมื่อโรงไฟฟ้าสร้างใกล้เสร็จ แรงกดดันให้ EHIA ท่าเรือผ่านๆไปเถอะ ก็จะเกิดขึ้นตามมาอย่างแน่นอน

ในเมื่อ EHIA ท่าเรือยังต้องพิจารณาอีกยาวไกล คชก.และ สผ.จะรีบปิดการปรับปรุง EHIA โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาไปทำไม เพราะมีอีกเป็นร้อยคำถามที่ EHIA ยังตอบแบบไม่ตอบ มีการใช้วาทกรรมแทนหลักฐานทางวิชาการในการตอบจำนวนมาก สผ.ควรเปิดช่องให้มีการปรับปรุง EHIA โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาไปเรื่อยได้ จนกว่า EHIA ท่าเรือขนถ่านหินจะผ่าน แล้วจึงส่งไปอนุมัติพร้อมๆกัน นี่จึงเป็นหลักการที่ถูกต้อง

เราไม่ได้เผชิญแค่ปัญหาว่าจะสร้างไม่สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหิน แต่เรากำลังเผชิญกับความท้าทายอย่างยิ่งที่ระบบราชการไม่ยืนในจุดที่ควรจะยืน ไม่ทำหน้าที่ตามบทบาทที่ควรจะทำ ยอมทำลายหลักการ เข้าข้างนายทุน อิงแอบอำนาจ ดูแคลนประชาชน และนี่คือการทำลายความเป็นนิติรัฐที่แทบไม่เหลือแล้วให้น้อยลงไปอีก

เรากำลังเผชิญกับความท้าทายยิ่งของยุคสมัย ไม่ใช่โจทย์ว่าเอาไม่เอาถ่านหินเท่านั้น แต่หมายความถึงว่า เราภาคประชาชนจะเอาอย่างไรกับรัฐราชการอันเส็งเคร็งนี้ด้วย เรายังมีหวังไหมที่จะมีรัฐที่มีนิติรัฐ หรือเราควรร่วมกันถอดรื้ออย่างจริงจังเพื่อการสร้างใหม่โดยภาคประชาชนกันเองในระยะยาว

 

สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ

ฟินแลนด์ AMEE 2017

30 สิงหาคม 2560

 

#ปกป้องเทพาจากถ่านหิน

#คัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา

#เทพาน่าอยู่