บทกวี:ขอสักบทเพลงแด่โรฮิงญา

ฉันตั้งคำถาม คุณคือคำตอบ's picture
 
 

โอ้พี่น้องโรฮิงญา

เจ้ามีบทเพลงให้ข้าร่ำร้องไหม

บทเพลงให้แด่เจ้าทุกๆคน

บทเพลงที่ให้พวกเจ้าปีติยินดี

บทเพลงแด่ความสุขสม

เจ้ามีบทเพลงให้ข้าร่ำร้องไหม

ข้าขอสักหนึ่งบทเพลงเถิด

 

ทว่าข้าเห็นดวงตาพวกเจ้าโศกเศร้า

ข้าเห็นหยาดน้ำตาพวกเจ้ารินไหล

ในวันที่ข้าสุขสมอยู่ดีกินสุข

แต่เจ้าอยู่ท่ามกลางลูกกระสุน

ที่มีแต่การคำรามใส่เจ้าไม่หยุดยั้ง

พวกเขาจักล้างเผ่าพันธุ์เจ้าให้สิ้น

ช่างโหดเหลือเกินแด่พี่น้องข้า

 

อองซานซูจี

หล่อนดูเหมือนเทพธิดาเปื้อนเลือด

หล่อนเหมือนนางงามแสร้งยิ้มบนเวที

หล่อนคือผู้ดีแห่งเสรีภาพโนเบล

ทว่าต่อสิ่งเหล่านั้นที่หล่อนกำมือถือไว้

มิใช่มาจากดวงจิตดวงใจอันบริสุทธิ์

เป็นเพียงความโสโครกของความเป็นมนุษย์

 

หล่อนเอ๋ย

หล่อนผู้สถาปนาเสรีภาพเป็นนักหนา

แต่ทำไมหล่อนจึงทำต่อพี่น้องข้าเช่นนี้

ข้าขอสักบทเพลงจากหล่อนจะได้ไหม

บทเพลงที่หล่อนคิดว่าจักร้องแด่พี่น้องโรฮิงญา

บทเพลงที่หล่อนคืนความสุขแด่พี่น้องมุสลิม

หากหล่อนมีจิตใจอันงดงาม

ข้าอาจจักร้องเพลงให้หล่อนสักหนึ่งบทเพลง

"ขอเถิดอย่าได้ทำร้ายพี่น้องฉัน"

นั้นคือท่อนหนึ่งในเพลงข้า

และข้าอาจร้องบทเพลงมากกว่านี้ไม่ได้

เพียงเพราะข้าคิดบทเพลงไม่ออก

นอกจากความเมตตาแด่พี่น้องข้า

 

โอ้พี่น้องโรฮิงญา

เจ้ามีสักบทเพลงให้ข้าร่ำร้องไหม

หากเจ้าไม่มีสักท่อนเดียว

หากเจ้าได้จากข้าไปแล้ว

ขอเถิดให้เจ้าได้อยู่ดีมีสุข

บทเพลงอาจไม่สำคัญ

ข้ามิอาจร่ำร้องให้เจ้าได้

นอกจากคำวิงวอนจากข้าเพียงนั้น

 

 

04/09/2560

มูบารัด สาและ

 

Thai