ที่เเผ่นดินปาตานีเเละสถาบันการศึกษาระดับปัญญาชน :งานศิลปวัฒนธรรมที่ม.อ.ปัตตานีงานดีเเต่ทำไมป้ายโฆษณามีเเต่นักร้อง

Ustaz Shukur's picture

 

ที่เเผ่นดินปาตานีเเละสถาบันการศึกษาระดับปัญญาชน :

งานศิลปวัฒนธรรมที่ ม.อ.ปัตตานี งานดีเเต่ทำไมป้ายโฆษณามีเเต่นักร้อง

 

อุสตาซอับดุชชะกูร บินชาฟิอี ดินอะ

 

 

ด้วยพระนามของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตาปราณีเสมอ ขอความสันติสุขจงมีเเด่ศาสนฑูตมุฮัมมัด ผู้เจริญรอยตามท่านเเละสุขสวัสดีผู้อ่านทุกท่าน

ที่นี่ชายแดนใต้.....มาแล้วได้ความสนุก ความรู้ วิชาการ คุณสามารถดูวัฒนธรรมต่างๆการละเล่นที่หายาก ที่ไม่สามารถหาดูง่าย .......ปีล่ะครั้ง มหกรรมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 25 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เปิดอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 4-12 กันยายน 2560 อันนี้เป็นการเชิญชวนร่วมงานของเฟสทีนี่ชายเเดนใต้ เเละเมื่อกลับไปดูเวปประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

http://www.pn.psu.ac.th/web2555/show_news.php?type=12&id=

หรือเนื้อหาในข่าว

http://www.deepsouthwatch.org/dsj/th/11259

พบว่ามีกิจกรรมที่มีประโยชน์มากมายโดยเฉพาะนิทรรศการเกี่ยววิถีชีวิตคนใต้ ไม่ว่า พุทธ มุสลิม มลายู คนใต้  จีน ซึ่งสถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ให้ความสำคัญทุกปีและครั้งนี้จัดครั้งที่25 เเล้วมีพลวัต มีการถอดบทเรียน มีการประเมินสรุปบทเรียนหมายความว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เเต่ผู้เขียนในฐานะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย ก็อยากเสนอเเนะว่ากิจกรรมบันเทิงที่เป็นการนำนักร้องโดยเฉพาะที่เเต่งกายไม่เหมาะสมมาร้องรำทำเพลงตลอดงาน หลายคืนในพื้นที่น่าทบทวนในปีหน้า เพราะเมื่อดูป้ายโฆษณางานที่เต็มไปด้วยนักร้องทำให้คุณค่าของงานลดลง

 

 

Thai