Skip to main content

จากการที่คนมีสีผู้มีอำนาจได้พยายามเร่งรัดจะอนุมัติโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาให้ได้โดยเร็วก่อนที่รัฐบาล คสช.จะหมดอำนาจ ทำให้กระบวนการผลักดันโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพามีความฉ้อฉลมาก โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาคือฐานที่ตั้งสุดท้ายของถ่านหินประเทศไทย นายทุนถ่านหินและ กฟผ.ที่ไปสัมปทานเหมืองถ่านหินไว้แล้วจะขาดทุนยับเยิน จึงต้องดันทุรังสร้างให้ได้ ทั้งๆที่ถ่านหินส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพและวิถีชีวิตอย่างรุนแรง

คนเทพาและจังหวัดรายรอบต้องการไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ไม่ใช่จากถ่านหินสกปรก พี่น้องเทพาส่วนหนึ่งได้มารวมตัวเพื่อแสดงพลังบริสุทธิ์ แรงหนุนจากพี่น้องทั่วประเทศให้เป็นพลังสาธารณะที่เข้มแข็ง้ท่านั้น ที่จะปกป้องคนไทยจากถ่านหินสกปรก

ทั้งนี้ มีเหตุผลอย่างน้อย 20 ข้อ ที่ทุกคนต้องร่วมหยุดโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา กล่าวคือ

1.       กฟผ.หลอกลวง “ถ่านหินสะอาดไม่มี มีแต่ถ่านหินสกปรก” เป็นการสร้างวาทกรรมลวงโลก

2.       เผาถ่านหินวันละ 23,000 ตัน หรือ 1,000 รถบรรทุก นาน 30 ปี มลพิษจะมากขนาดไหน

3.       ปล่องควันสูงถึง 66 ชั้น แต่วัดมลพิษค่าปากปล่องแค่ 3 ตัว แต่มลพิษอีกนับสิบตัวไม่กล้าตรวจวัด

4.       ใช้น้ำทะเลหล่อเย็นและล้างมลพิษวันละ 9 ล้านคิวแล้วปล่อยกลับลงทะเล ทะเลจะเหลืออะไร

5.       ปอเนาะตะเย๊าะซูตีบอจำใจต้องย้ายออกแม้เป็นกรณีวากัฟ ยอมรับว่าอยู่ไม่ได้เพราะมลพิษห้อมล้อม

6.       มัสยิด กุโบร์ วัด ถูกกันมาอยู่ติดรั้วกองถ่านหิน บาลาย(มัสยิด)บางหลิงจะถูกไล่รื้อ

7.       ทะเลเทพาจะหายนะจากเรือขนถ่านหินขนาดใหญ่และมลพิษ ทะเลจะร้าง ท้องทะเลจะเป็นสีดำ

8.       จะมีการกัดเซาะชายหาด ทั้งจากท่าเรือและทางระบายน้ำเข้า หาดบางหลิงจะหายไป

9.       คนเทพาจะเจ็บป่วย อายุสั้น จากมลพิษทั้งจากฝุ่น โลหะหนัก ความเครียด สารก่อมะเร็งที่มองไม่เห็น

10.   ทำลายอัตลักษณ์ชุมชน หลอกสร้างความร้าวฉาน สร้างบ่อนวัวชน บนความทุกข์ของชุมชน

11.   เหตุความไม่สงบก็ทำให้คนเทพาทุกข์พอแล้ว ใยจึงเอาถ่านหินมาเพิ่มความทุกข์ให้อีก

12.   การถมที่ 3,000 ไร่ขวางทางน้ำ ตลาดเทพาจะเสี่ยงน้ำท่วมทุกปีในช่วงน้ำหลาก

13.   ชาวบ้าน 240 ครัวต้องถูกย้ายออก อีก 20,000 คนต้องทนอยู่รอบรั้วในรัศมี 5 กม.

14.   ป่าชายเลนคลองตุหยงหลายพันไร่แหล่งจับปลาด้วยมือเปล่าและงมหอยนางรมจะเสื่อมโทรมหนัก

15.   โรงไฟฟ้าจะนะผลิตไฟพอใช้ในภาคใต้ตอนล่างแล้ว สร้างอีก 2,200 MW เพื่อใคร? เพื่อนิคมอุตสาหกรรมหรือเพื่อขายมาเลเซีย

16.   ปล่อยก๊าซโลกร้อนอย่างมโหฬารปีละ 14 ล้านตัน เทพาจะร้อนขึ้น น้ำยางจะหดตัว

17.   รายงาน EHIA เป็นเท็จ เทพามีป่าเต็งรัง มีปลากระดี่ปลาช่อนจอกแหนในคลองน้ำเค็ม

18.   ถ้าถ่านหินดีจริง ทำไม กฟผ.ไม่เคยกล้าจัดเวทีเพื่อตอบคำถามของชาวบ้านสักครั้งเดียว

19.   ถ้าถ่านหินดีจริง ทำไม กฟผ.ต้องแจกของแจกเงินมโหฬาร ทำความแตกแยกให้ชุมชน

20.   ที่ต้องสร้างให้ได้ เพราะนายทุนไปหุ้นซื้อเหมืองถ่านหินอินโดไว้แล้ว ไฟไม่พอคือข้ออ้าง

อำเภอเทพาเป็นอำเภอสีเขียวที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีธรรมชาติที่ยังสะอาดบริสุทธิ์ มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ยึดมั่นในศาสนธรรม มีโอกาสสำหรับลูกหลานอีกมากในการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน แต่สิ่งดีๆในเทพากำลังเผชิญกับวิกฤต โรงไฟฟ้าถ่านหินไม่ใช่การพัฒนา นี่คือการทำลายล้างความเป็นเทพาลงอย่างไม่มีวันหวลกลับมาได้ และที่สำคัญเป็นการทำลายสิทธิชุมชนของความเป็นชายแดนภาคใต้ ที่คนชายแดนใต้มีจุดยืนในการขอตัดสินใจในการจัดการตนเอง แต่นี่การมีส่วนร่วมแทบจะไม่มีเลย