การมีภรรยาสี่ (ตอนที่ 3 จบ)

Ghurabaa - The Strangers's picture

 

 

หมายเหตุ #การมีภรรยาสี่ (ตอนที่ 3 จบ)

.......................................

ประเด็นสุดท้าย คิดว่าเรื่องการมีภรรยาหลายคน #มันตกอยู่ในห้วงอารมณ์กันมากเกินไป ทั้งฝ่ายชายที่อยากได้มากๆ จนบางคนยึดถือเป็น "อุดมการณ์" ของชีวิต(อะไรจะขนาดนั้น) ทั้งจากฝ่ายหญิงที่ไม่เห็นด้วย(กับทีสามีจะไปมีสอง) จนอ้างทรรศนะและเหตุผลกันวุ่นวาย ... เรื่องนี้ต้องพยายามสลัดสิ่งที่อยู่ในใจทิ้งไปเสียก่อน แล้วพูดถึงหลักการข้อนี้อย่างไม่ต้องคิดถึงความเป็นชายหรือความเป็นหญิงของตนเอง

ประเด็นสำคัญของเรื่องนี้อีกเรื่องที่คิดว่าสำคัญมากๆ คือ การจัดลำดับความสำคัญชีวิตที่ผิดพลาด จะนำมาซึ่งความเสียหายต่อชีวิต ... สิ่งสำคัญมากๆ ในชีวิตของครอบครัวมุสลิมทุกวันนี้ คือคำถามว่า จะทำอย่างไรที่จะเลี้ยงดูลูกๆ ในบ้านให้เติบโตขึ้นมาเป็นมุสลิมที่ดี ... นี่เป็นเรื่องวาญิบ ครับ

พูดเรื่องนี้แล้วต้องกลับมาอยู่กับความเป็นจริงของชีวิต ... ชีวิตไม่ได้สนุกกับเรื่องเพศตรงข้ามนะครับ และก็เห็นว่า ยิ่งนานวันเรื่องแบบนี้ยิ่งหนักขึ้นๆ กลับมาทบทวนสิ่งไหนทีเลยเถิดไปมาก สิ่งไหนที่ยังขาดที่ทำยังไม่ได้ดีเลย ก็จัดการเสียให้มันพอดี ... กลับมาดูลูกๆ ที่บ้าน ต้องให้ความใส่ใจต่อการอบรมบ่มนิสัย การให้การศึกษา การพัฒนาความรักที่มีต่อผู้เป็นเจ้า ความเข้าใจต่อศาสนา ฯลฯ

คิดว่า #รากฐานของคนที่สามารถไปมีภรรยาสอง(สามและสี่)ได้ดี ต้องมาจากรากฐานของครอบครัวที่แข็งแกร่ง จากรากฐานของฝ่ายชายที่ดูแลครอบครัวได้ดี ทั้งในด้านปัจจัยพื้นฐาน และการอบรมในเรื่องศาสนา ... เรื่องนี้ควรต้องช่วยกันตอกย้ำว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นที่สุดอย่างหนึ่งในชีวิตของการเป็นมุสลิม ... มันเป็นเรื่องพูดไม่ออกครับ เราพูดเรื่องอิสลามที่เอาแต่ได้ แต่ลูกๆ ของเราถูกทอดทิ้งจากพ่อ เมื่อเกิดกรณีการมีภรรยาหลายคน จึงไม่แปลกที่ชายหญิงหลายคนโตขึ้นและไม่ค่อยพอใจกับเรื่องนี้มากนัก เพราะเขาผ่านประสบการณ์ชีวิตที่พ่อมีหลายบ้าน แต่ล้มเหลวลง และชีวิตครอบครัวแตกแยก

เรื่องแบบนี้ไม่ได้ใช่เรื่องของอารมณ์หรือประสบการณ์เฉพาะบุคคลคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเรื่องหลักการที่ต้องพิจารณาให้รอบด้าน ... สุดท้ายแล้ว มนุษย์ทุกคนเกิดมาย่อมถูกทดสอบในเรื่องต่างๆ เรื่องหนึ่งคือความเป็นเพศ(ชาย หญิง หรือแม้แต่คนที่เบี่ยงเบน)ที่แต่ละคนมีอยู่ที่ตัวเอง เขาต้องเข้าใจว่ามันคือ “การสร้าง” ให้มีขึ้นแบบหนึ่ง เพื่อการทดสอบ ... แล้วเราทุกคนต้องรับ “ผล” ของการทดสอบเสมอ

สิ่งที่ต้องเตือนตัวเองให้มากสำหรับคนที่คิดจะมีทั้งหลายก็คือ จะทำอย่างไรก็ตาม ต้องไม่ทำให้ภาพลักษณ์คำสอนอิสลามเสียหาย จะต้องรักษาไว้ซึงเจตนารมณ์ของหลักการไว้ให้มากที่สุด จะต้องให้เกียรติผู้หญิง เข้าใจบริบททางสังคมที่แตกต่างกันออกไป และดุอาอ์เยอะๆ ... เราไม่ควรเอาชีวิตเราเดินไปตามอารมณ์ของเรา แม้สามารถอ้างหลักการบางอย่างได้ก็ตาม

[น่าจะพอแค่นี้ก่อน... จบ ]

 

อ่านเรื่องที่เกี่ยวข้อง

การมีภรรยาสี่ (ตอนที่ 1)

การมีภรรยาสี่ (ตอนที่ 2)

 

Thai