Skip to main content

 

 

ผมไปร่วมการประชุมตรวจสอบการละเมิดสิทธิกรณีโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ในฐานะพยานผู้เชี่ยวชาญ มีหลายฝ่ายทั้ง สผ. กฟผ. ชาวบ้าน ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ถูกเชิญมาร่วมให้ข้อมูลและมากันเกือบครบถ้วน ผลการตรวจสอบนั้น มีความชัดเจนประการสำคัญ

สผ.หรือสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม ยืนยันว่า EHIA โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาพิจารณาผ่าน คชก.เสร็จแล้ว แต่ EHIA ท่าเรือยังไม่เสร็จ แต่ สผ.จะส่ง EHIA โรงไฟฟ้าถ่านหินเข้าพิจารณาในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติและ ครม. โดยไม่รอ EHIA ท่าเรือทั้งๆที่ กฟผ.ก็ยอมรับว่าเป็นโครงการเดียวกัน แม้จะเข้าใจได้ว่า การอนุมัติโครงการนั้นสำคัญมากสำหรับ กฟผ.เพราะต้องเอาการอนุมัติจาก ครม.ไปเดินหน้าจัดซื้อที่ดิน เพิกถอนที่ดินสาธารณะและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ไปประมูลหาผู้รับเหมา ไปทำอะไรอีกมากมายหลายขั้นตอน แต่นี่ก็เท่ากับว่า เป็นการกดดันให้ EHIA ท่าเรือจะอย่างไรก็ต้องผ่าน

สผ.ยืนยันชัดว่า การแจกข้าวสาร แจกเสื้อโต๊ปในการจัดเวที ค.1 ค.3 โรงไฟฟ้าถ่านหินเทพานั้น ทำได้ เพราะสิ่งที่แจกมีสถานะเป็นของชำร่วย ตอบแทนน้ำใจที่เขามาร่วมงาน ไม่ใช่การซื้อเสียง (อันนี้มีเสียงฮือเบาๆจากชาวบ้าน ด้วยความเกรงใจยิ่งต่อสถานที่จัดประชุม) สรุปว่าแจกได้ครับ อนาคตแจกชิงโชครถยนต์เป็นของชำร่วยก็น่าจะไม่ผิดหรือเปล่าไม่รู้

และสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนในทุกคำตอบของ สผ. ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐที่รับหน้าที่จัดการเรื่อง EHIA คือ สผ.ได้จำกัดบทบาทขององค์กรตนเองไว้อย่างน่าทึ่งแล้ว โดยเป็นเพียงนายไปรษณีย์รับเรื่องแล้วส่งต่อโดย สผ.จะไม่เข้าไปตัดสินใจใดๆ เช่นประเด็นที่ไม่ครบ ยังมีตกหล่น มีความผิดพลาดเช่นปลากระดี่ปลาช่อน เต็งรัง จอกแหน ก็ให้ฝ่ายค้านส่งเรื่องมาที่สผ.ได้ สผ.ก็จะแจ้ง คชก.ทราบ คชก.จะทบทวนหรือไม่ก็ขึ้นกับ คชก. เมื่อ กฟผ.ส่งเล่ม EHIA ฉบับสมบูรณ์มาให้ สผ.แล้ว สผ.ก็นำส่งต่อไปยังคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กกวล.)โดยพลัน ให้ กกวล.ชี้ขาด ทั้งๆที่ในความเป็นจริง หลายประเด็นร้องเรียนนั้น สผ.สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนหรือให้ความเห็นทางปกครองได้ สผ.วันนี้จึงเป็นเพียงกรมไปรษณีย์โทรเลขไปแล้ว

กฟผ.เขาทำหน้าที่ผลักดันโครงการอย่างเต็มที่นั้นไม่แปลกและเข้าใจได้ นั่นคืองานของเขา แต่ที่ สผ.ทำตัวเป็นเพียงนายไปรษณีย์นี่สิเข้าใจยาก สผ.คือตัวแทนกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่มีหน้าที่ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามชื่อกระทรวง แต่วันนี้ไฉนทำหน้าที่แค่นายไปรษณีย์ เพราะระบบราชการไทยเป็นเช่นนี้พึ่งไม่ได้ ประชาชนจึงต้องรวมตัวประท้วง สู้กันนอกกรอบนอกเวที เพราะในเวทีไม่มีกรรมการที่เป็นธรรม

 

#เทพาน่าอยู่

#ปกป้องเทพาจากถ่านหิน

#คัดค้านโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพา